YLLÄTTYÄ RUOTSIKSI

Käännös yllättyä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 70, Aika: 0.0972

Esimerkkejä Yllättyä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän saattaisi yllättyä, jos näytän alkuperäisen parlamentin raportin.
Skulle hon bli förvånad om jag visade henne originalet av parlamentsrapporten jag har?
Voisitte yllättyä, isä.
Du skulle bli förvånad, fader.
Joskus voi yllättyä.
Människor kan överraska.
Voisitte yllättyä.
Ni skulle bli förvånad.- jaså?

Sinä voisit yllättyä.
Du skulle bli förvånad.
Voisitte yllättyä.
Du skulle bli förvånad.
Voisit yllättyä.
Du skulle bli förvånad.
Ei olisi pitänyt yllättyä.
Jag borde inte bli förvånad.
Saattaisit yllättyä.
Du skulle nog bli förvånad.
Voisit yllättyä.
Ni skulle bli förvånad.
Saattaisit yllättyä.
Du kan bli förvånad.
Saattaisit yllättyä.
Du skulle bli förvånad.
Saattaisitte yllättyä.
Ni skulle bli förvånad.
Sinä... saattaisit yllättyä.
Du skulle bli förvånad.
Naiset haluavat yllättyä.
Kvinnor vill överraskas.
Siksi meidän on turha yllättyä, jos näin käy!
Och vi bör inte vara överraskade om de gör det!
Ei olisi pitänyt yllättyä, kun kosit.
Jag borde inte ha blivit förvånad när du friade.
Kun käynnistät project 2010:n ensimmäistä kertaa, saatat yllättyä näkemästäsi.
Project 2010 för första gången kan det hända att du blir förvånad.
Taisit yllättyä.
Du verkar överraskad.
Taisit yllättyä.
Är du överraskad?
Hänen ei pidä yllättyä yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten vihamielisestä reaktiosta.
Han borde inte vara överraskad över allmänhetens fientliga reaktion i förenade kungariket.
Saatat yllättyä vastauksesta.
Kanske blir du överraskad av svaret?
Taisit hieman yllättyä.
Ei kai pitäisi yllättyä mistään, mitä teet.
Jag borde väl inte förvånas av nåt du gör.
Ei pitäisi yllättyä. 8 vuotta, etkä edes kirjoittanut.
Jag borde inte vara förvånad. åtta år utan ett enda brev.
Pitäisikö yllättyä?
Haluan yllättyä.
Jag gillar att bli överraskad.
Jos toimittajat vain tietäisivät komitologiasta ja kaikista jäsenvaltioiden käytännöistä, he saattaisivat yllättyä.
Om pressen kände till kommittésystemet och medlemsstaternas ackumulerande vanor, skulle de häpna.
Moni voisi yllättyä.
Många kommer nog att bli förvånade.
Ehkä meidän ei pitäisi yllättyä.
Man bör inte vara förvånad.

Tulokset: 70, Aika: 0.0972

KATSO MYÖS

Katso myös


"Yllättyä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää