YMMÄRRÄ RUOTSIKSI

Käännös ymmärrä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 5221, Aika: 0.2749

Esimerkkejä Ymmärrä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Emme me ymmärrä!
Vi förstår inte!
En nyt todellakaan ymmärrä mitä tarkoitat.
Nu fattar jag inte vad du menar.
En ymmärrä, mitä tarkoitat.
Jag förstår inte hur ni menar.
En ymmärrä miten näitä syntyy.
Man vet inte varför dessa uppstår.

Minä en ymmärrä kysymystä.
Jag fattar inte frågan.
Minä en ymmärrä.
Jag förstår inte.
Monet eivät ymmärrä, kuinka paljon myrkkyjä yksi tupakantumppi levittää, hara sanoo.
Det är flera som inte inser hur mycket gift en tobaksfimp sprider, säger hara.
En ymmärrä mistä puhut.
Jag vet inte vad du pratar om.
En ymmärrä, mitä tarkoitat.
Jag fattar inte vad du menar.
Vauvat eivät luonnollisesti ymmärrä, miksi jotkut lauseet ovat väärin.
Naturligtvis förstår inte bebisar varför vissa meningar är fel.
Ihmiset eivät ymmärrä ongelmaa.
Folk förstår inte problemet.
Minä en ymmärrä tätä elokuvaa!
Jag fattar inte denna film.
En ymmärrä, mistä hän puhuu.
Jag vet inte vad han yrar om.
Siis en ymmärrä mitä yrität sanoa?
Du begriper inte vad jag försöker säga.
Useimmat eivät ymmärrä, että euroopan mantereen rannikko on miltei 90_000 kilometriä pitkä.
De flesta inser inte att det europeiska fastlandets kuststräcka är nästan 90 000 kilometer lång.
Eikö hän ymmärrä protokollaa?
Har hon ingen förståelse för manér?
Paige ei ymmärrä, että kaikki on muuttunut.
Hon fattar inte att allt har förändrats.
En ymmärrä, mistä te puhutte.
Jag vet inte vad ni pratar om.
En ymmärrä näitä nojatuoli-upseereita.
Jag begriper inte såna där skrivbordsgeneraler.
Minä en ymmärrä sinua.
Vi förstår dig inte!
Kummatkaan osapuolet eivät ymmärrä, että tämä kaikki on täysin käsittämätöntä muille eurooppalaisille.
Ingen av parterna inser att allt detta är fullkomligt obegripligt för andra européer.
Mutta sinä et sitä ymmärrä. olet liian härkäpäinen!
Men det fattar inte du, för du är för korkad!
Joskus vanhemmat eivät ymmärrä paineita, joita he kasaavat.
Nå, ibland inser inte föräldrarna vilken press de sätter.
He eivät ymmärrä sellaista menettelyä lainkaan.
De hade ingen som helst förståelse för ett sådant beteende.
En ymmärrä, mitä tarkoitatte.
Jag vet inte vad ni pratar om.
Rehellisesti sanottuna en ymmärrä sitä.
Det förstår jag ärligt talat inte.
Nyt en ymmärrä tästä mitään.
Jag begriper ingenting av det här.
Minusta on myös hyvä, ettemme ymmärrä laatua yksinomaan kauppahintoina.
Jag anser det också vara bra att vi med kvalitet inte enbart menar handelspriser.
Alueen ihmiset eivät ymmärrä sitä.
Människorna i regionen har ingen förståelse för detta.
Ymmärrän melko paljon espanjaa, mutten ymmärrä kaikkea.
Jag förstår ganska mycket spanska, men inte allt.

Tulokset: 5221, Aika: 0.2749

"Ymmärrä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää