GIVER DIG MULIGHED PÅ ENGELSK

Oversættelse af giver dig mulighed i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 3749, Tid: 0.1013

Dansk-engelsk ordbog

Eksempler på Giver Dig Mulighed i en sætning

Vores program giver dig mulighed for at slette dine filer.
Our program allows you to delete your files without a.
Denne software giver dig mulighed for at udføre flere.
This software enables you to perform multiple file.
Den version giver dig mulighed for at generere og.
The version allows you to generate and play unlimited.
Portfoliobox giver dig mulighed for at opbygge din egen online portfolio.
Portfoliobox lets you build your own online portfolio.
SE finans giver dig mulighed for at vælge, hvor du holder dine data.
SEE finance allows you to choose where you keep your data.
Den izimi desktop applikation giver dig mulighed for nemt at offentliggøre.
The izimi desktop application enables you to easily publish any form of.
Barcodesoft PDF417 premium pakke giver dig mulighed for at udskrive PDF417 stregkoder fra desktop printere.
Barcodesoft PDF417 premium package empowers you to print PDF417 barcodes from desktop printers.
Gendanne slettede filer software giver dig mulighed for at gendanne pc-filer med lethed.
Recover deleted files software empowers you to recover PC files with ease.
Følsomhed funktioner giver dig mulighed for at teste variationer for stockturn og kundernes afkast.
Sensitivity functions allow you to test variations for stockturn and customer returns.
Barcodesoft aztec premium pakke giver dig mulighed for at udskrive aztec stregkoder fra desktop printere.
Barcodesoft aztec premium package empowers you to print aztec barcodes from desktop printers.
Driver times giver dig mulighed for at holde øje med alle chaufføraktiviteter.
Driver times enable you to keep a close eye on all driver activities.
Private invitationer giver dig mulighed for at pre-registrere elever i dit kursus.
Private invitations allow you to pre-register learners in your course.
Indstillinger giver dig mulighed for at tone ned computerens aggressivitet.
Preferences allow you to tone down the computer player's aggressiveness.
Disse filtre giver dig mulighed for at styre hver sub-spilleseddel separat.
These filters enable you to manage each sub-betslip separately.
Debugging værktøjer giver dig mulighed for at arbejde med mindre lmss.
Debugging tools allow you to work with lesser lmss.
Dette giver dig mulighed for at gentage proceduren ofte.
This will allow you to repeat the procedure frequently.
Det giver dig mulighed for at foruddefinere XML transformation skabelon scenario at.
It gives you ability to predefine XML transformation template scenario to create an XML.
Kun vores software giver dig mulighed dekryptere filer.
Only our software will allow you decrypt files.
Outlook giver dig mulighed for at sende sms'er direkte til dine kontakter.
Outlook gives you the facility of sending smses directly to your contacts.
Dette program giver dig mulighed for value bonds og styre fastforrentede porteføljer.
This program will allow you to value bonds and manage fixed income portfolios.
Med brugen af google alerts for din virksomhed det giver dig mulighed:.
With the use of google alerts for your business it enables you to:.
Nemt at følge, at easy setup giver dig mulighed for at.
Easy to follow, easy setup to allow you to configure an.
At få en beskrivelse af udvidelsen GOTO :EOF, som giver dig mulighed.
For a description of the GOTO:EOF extension that will allow you to.
Software giver dig mulighed at programmet trin, scener og effekter i stor detalje for enkel afspilning senere.
Software allows you to programme steps, scenes, and effects in great detail for simple playback later.
Det adobe stock denne funktion giver dig mulighed for at være mere kreativ med alle de nye skabeloner.
The adobe stock this function allows you to be more creative with all the new templates.
Svedala casino giver dig mulighed for at spille øjeblikkeligt online uden at skulle downloade nogen software.
Svedala casino enables you to play instantly online without the need to download any software.
Denne software giver dig mulighed for at gendanne alle slettede dokument fra din hfs-partition, under alle dataene tab scenarier.
This software enables you to recover all deleted document from your HFS partition, under all data loss scenarios.
Den inkluderede gratis anden skærm app giver dig mulighed for at holde styr på din pc og.
The included free second screen app lets you keep track of your PC and network.
Det giver dig mulighed for at vælge autocad version af output DWG og.
It allows you to choose the autocad version of the output DWG and DXF file. key.
Hero core 8-bit-stil giver dig mulighed for at kæmpe som flip hero i sidste kamp mod hans nemesis, cruiser tetron.
The 8-bit-style hero core lets you battles as flip hero in the final battle against his nemesis, cruiser tetron.

Resultater: 3749, Tid: 0.1013

SE OGSÅ

Se også


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere