HVIS DU HAR PÅ ENGELSK

Oversættelse af hvis du har i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 3614, Tid: 0.1158

Eksempler på Hvis Du Har i en sætning

Hvis du har info.
If you have info.
Og hvis du har et problem?
And if you have a problem?
Og nogle kager, hvis du har det, pat.
And some cookies, if you got them, pat.
Aurelius, min ven. hvis du har elsket mig.
Aurelius, my friend, if you ever loved me.

Coors, hvis du har det.
Coors, if you got it.
FIFA 16 er nu gratis, hvis du har denne fantastiske keygen enhed.
FIFA 16 is now FREE if you have this amazing keygen device.
Hvis du har brug for en opstarts floppy kører du qemu med:.
If you want to use a bootable floppy, run qemu with:.
Jenny, hvis du har brug for at tale om noget.
Hey jenny, if you ever need to talk about anything.
Hvis du har andre problemer med leveren end hepatitis b eller C.
If you have a problem with your liver other than hepatitis b or C.

Bobby, hvis du har noget, så giv det til mig.
Look, bobby, if you got something, you give it to me.
Hvis du har en meningitis- infektion.
If you have a meningitis infection.
Bourbon, hvis du har det.
Bourbon, if you got it.
Hvis du har elsket mig, gør du det for mig.
If you ever loved me, do this for me.
Hvis du har det så skidt så, tag til japan.
If you're so miserable here go back to japan.
Kentucky bourbon, hvis du har det.
Kentucky bourbon if you got it.
Men hvad nu hvis du har vigtige filer i disse backup filer?
But what if you have important files in those backup files?
Men det skulle jeg måske... hvis du har gang i noget?
But i would if you're onto something.
Det er okay, hvis du har.
It's okay if you have.
En mcclure's, hvis du har.
I will take a mcclure's if you got it.
Og en benadryl, hvis du har en.
And a benadryl, if you have one.
Ring til mig, når som helst, hvis du har et problem.
Call me anytime if you got a problem.
Jeg tager en lime mineralvand, hvis du har det?
I will get a seltzer with lime, if you got it.
Hvis du har bitcoins: 1.
If you have bitcoins: 1.
Hvis du har en bedre ide, bass.
If you got a better idea, bass.
Hvis du har en mac.
If you have a mac.
Hvis du har en anden ide, kan jeg ride i forvejen.
If you got a different idea, you can ride ahead.
Hvis du har fået et problem.
If you have got a problem.
Hvis du har et problem med ludlow, så kommer du til mig.
If you got a problem with ludlow, you come to me.
Hvis du har glemt at tage tamiflu.
If you have forgotten to take tamiflu.
Jeg tager en curaçao, hvis du har.
I will take a curaçao, if you got it.

Resultater: 3614, Tid: 0.1158

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere