I OVERENSSTEMMELSE HERMED PÅ ENGELSK

Oversættelse af i overensstemmelse hermed i Engelsk

S Synonymer

Resultater: 8168, Tid: 0.1058

Eksempler på I Overensstemmelse Hermed i en sætning

Retningslinje ECB/ 2004/13 skal derfor ændres i overensstemmelse hermed.
Guideline ECB/ 2004/13 should therefore be amended accordingly.
( 3) bilag III til direktiv 1999/94/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.
(3) annex III to directive 1999/94/EC should therefore be amended accordingly.
Men som for den næste dag, der fulgte, var marvin planerne ikke gå i overensstemmelse hermed.
However as for the next day that followed, marvin plans did not go accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,“we”,“us”,“our” and like terms should be interpreted accordingly.

Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.

Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Hver partition vedtager en bestemt type filsystem, og filer gemmes i disse partitioner i overensstemmelse hermed.
Every partition adopts a certain type of file system and files are stored in these partitions accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
( 3) bilag IV til direktiv 1999/36/EF ændres derfor i overensstemmelse hermed.
(3) annex IV to directive 1999/36/EC should, therefore, be amended accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
Com," vi"," os"," vores" og lignende udtryk skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
Com,"we","us","our" and like terms should be interpreted accordingly.
ankara endelig vil forstå europa-parlamentets virkelige budskab og vil vælge i overensstemmelse hermed, erklærer jeg min uforbeholdne støtte til oostlander-betænkningen.
real message of the european parliament and will proceed accordingly in its choices, i unreservedly support the oostlander report.
nedlægge veto mod disse tilladelser i henhold til lov om rent vand, hvis alle miljøspørgsmål ikke behandles i overensstemmelse hermed.
power to veto these permits under the clean water act, if all environmental issues are not dealt with accordingly.
hvis de bemærker browsers omadresseringer til search.eazel.com og handle i overensstemmelse hermed med henblik på at fjerne eazel search toolbar fra
case they notice browser's redirections to search.eazel.com and act accordingly in order to remove the eazel search toolbar from their
er et resultat, derfor følgelig som et resultat heraf i overensstemmelse hermed som følge heraf således, på grund af dette balance,
result, occur, arise, result, consequence, consequently, as a result, accordingly, in consequence, therefore, because of this balance sheet, toll, assessment,

Resultater: 8168, Tid: 0.1058

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


SYNONYMER

S Synonymer til "i overensstemmelse hermed"


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere