KAN KUN SIGE PÅ ENGELSK

Oversættelse af kan kun sige i Engelsk

Resultater: 3301, Tid: 0.0642

Eksempler på Kan Kun Sige i en sætning

Udover DETU, jeg kan kun sige, at du er en mann.
Besides detu, i can only say that you are a mann.
De kan kun sige nej, hvis det ikke er relevant.
They can only say no if it is not relevant.
Jeg kan kun sige én ting til colombianerne i disse farlige tider:.
I can say only one thing to colombians in these times of peril:.
Jeg kan kun sige" wow".
All i can say is wow.

Jeg kan kun sige gudskelov for advokater.
All i can say is, thank god for lawyers.
Jeg kan kun sige, at vi bekymrer os om os.
All i can say is that we worry about us.
Jeg kan kun sige, at jeg ikke har slået liddy ihjel.
All i can tell you is that i didn't kill liddy.
Jeg kan kun sige, at hos os bliver alle i praksis behandlet lige.
All i can say is that we genuinely do treat everyone equally.
Man kan kun sige det på mescalero.
You can't say it except in mescalero.

Gibbs, jeg kan kun sige, hvad de har fortalt.
Gibbs, i can only tell you what they tell me.
Jeg kan kun sige, at jeg tager en dag ad gangen.
All i could say is just taking it one day at a time.
Jeg kan kun sige, at lord toranaga er meget vis.
I can only tell you that lord toranaga is very wise.
Jeg kan kun sige, at adoption er en vidunderlig gave.
All i can say is that adoption is a wonderful gift.
Jeg kan kun sige, at dette er et kommercielt projekt, og har derudover ikke noget at tilføje i øjeblikket.
I can only say that this is a commercial project and have nothing else to add at the moment.
Jeg kan kun sige, at kommissionen ikke har noget problem med overgangsperioder.
I can only say that the commission does not have a problem with transitional deadlines.
Jeg kan kun sige, at det er på tide, at EU ser realiteterne i øjnene.
I can only say that it is time the EU woke up to reality.
Jeg kan kun sige, at denne tale havde været bedre egnet til en partikonference i london end her i strasbourg.
I can only say that this speech would have been more appropriate at the party conference in london than it was here in strasbourg.
Jeg kan kun sige, at jeg i budgetkontroludvalget har oplevet, hvilken værdi dette arbejde har, og at der er et menneskeligt element dér.
I can only say that i have experienced in the budgetary control committee just how highly this work is valued, and that there is a human element there.
Jeg kan kun sige, at jeg er helt enig i det, de sagde om parlamentets værdighed.
I can only say that i agree fully with the point you make about the dignity of the house.
Jeg kan kun sige, at jeg beklager, at beløb, som i mellemtiden er blevet stærkt devaluerede, også er blevet reducerede i nominel værdi.
I can only say that i regret that money which has been grossly devalued in the meantime has been in actual nominal terms reduced.
Vi stemte da også imod ved afstemningen ved navneopråb, og jeg kan kun sige, at erklæringen i punkt 51 er ugyldig for os.
We voted against it in the roll-call vote, and i can only say that for us the statement in paragraph 51 is invalid.
Marset campos, jeg kan kun sige, at jeg på dette sted hverken kan eller vil give udtryk for min personlige holdning.
Mr marset campos, i can only say that i am not expressing – and i do not intend to express my personal opinion here.
( EN) jeg kan kun sige, at kommissionens holdning er, at vi ikke blander os i medlems staternes ansvar i den henseende.
I can only say that the position of the commission is that we do not intervene in the responsibility of member states in this respect.
Så jeg fandt dit program, og jeg kan kun sige, det virker fint og fast.
So i found your program, and i can only say, it works great and fast.
Jeg kan kun sige dig, brom, at tingene sker hurtigt i deadwood.
AII's i can tell you, things sort out fast in deadwood.
Jeg kan kun sige, at jeg bliver glad, hvis du tager det fly.
All i can say is, if you are taking that plane, I'm very glad.
Jeg kan kun sige mere, hvis du indvilliger i at være fartøjets pilot.
I can't tell you anymore unless you agree to pilot this craft.
Jeg kan kun sige, at kompagniet skal samles ved kirken kl. 21.00.
All i can say is the company will assemble at the church by 21.
Jeg kan kun sige, at hun hidtil har vist sig at være en værdig opponent i debatterne.
All i can say is that so far, she has throughout the discussions shown herself to be a worthy opponent.
Jeg kan kun sige dem, at hjemme hos mig betaler man 50% mere for kalvekød end for oksekød.
I can only tell you that where i come from, you pay 50% more for veal than for beef.

Resultater: 3301, Tid: 0.0642

ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere