SÅ VI KAN PÅ ENGELSK

Oversættelse af så vi kan i Engelsk

Resultater: 3859, Tid: 0.1124

Eksempler på Så Vi Kan i en sætning

Så vi kan bytte dynamitten for dit liv.
So that we may trade the C4 for your life.
Gud gav os hukommelse, så vi kan have roser i december.
God gave us memory so that we might have roses in december.
Så vi kan dyrke sex.
So we can have sex.
Tag vores online test, så vi kan vurdere dine aktuelle sprogfærdigheder.
Complete our online test so that we can ascertain your current language skills.

Peter rekalibrerer sporingsenheden, så vi kan finde signalets oprindelsespunkt.
Peter's recalibrating the tracking device so that we can find the signal's origin point.
Så vi kan gøre det samme for skye.
So we can do the same for skye.
Send os et foto så vi kan tilføje det til kortet!
Send us a photo so that we can add it to the map!
Tilføj bluestackstv, så vi kan funktionen din strøm på vores sociale medier.
Add #BlueStacksTV so that we can feature your stream on our social media.
Så vi kan finde tegn på cece i den skide krybekælder.
So we can find signs of cece in that frickin' crawlspace.

Så vi kan gøre det her eller på rikers island.
Now we can do it here or rikers island.
Så vi kan finde kim.
So we can find kim.
Så vi kan sige delta x er lig med fem.
So we can say delta x is equal to five.
Så vi kan knytte bånd i vores anti-damon solidaritet.
So we can bond in our anti-damon solidarity.
Så vi kan finde ud at din situation, og løse din krise.
So we can figure out your situation and resolve your crisis.
Så vi kan grave liget op og salte og brænde det.
So we can dig up the corpse and salt and burn it.
Så vi kan slå ham ihjel, ryan.
So we can kill him, ryan.
Så vi kan se nogle ricochets.
So we can see some ricochets.
Så vi kan ikke anvende en regional fremgangsmåde.
So, we cannot go with a regional approach.
Så vi kan forvente vokser antallet af spillere og jackpots.
So we can expect grow of the number of players and jackpots.
Så vi kan have sex igen.
So we can have sex again.
EU må investere i dette, så vi kan håndtere det.
The EU must invest in this so that we can deal with it.
Så vi kan lave strøm uden en elektronisk starter.
So we can generate electricity without an electronic starter.
Så vi kan have det sjovt.
So that we can have fun.
Så vi kan tale om forskellige krav til oversættelse.
So we may be talking about different requirements for translation.
Så vi kan lære at acceptere irritation og elske det ufuldstændige.
Then we can learn to accept irritation and love the incomplete.
Så vi kan snakke om vores mødre?
So we can talk about our mothers?
Så vi kan være ude af england for august.
Then we can be out of england for august.
Så vi kan ikke bruge det, som et alibi.
So, we can't use that as an alibi.
Så vi kan høre hvor glad du er med damon?
So we can hear how happy you are with Damon?
Så vi kan give dig liv efter døden.
So we can give you life after death.

Resultater: 3859, Tid: 0.1124

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere