AT THE END PÅ DANSK

Oversættelse af at the end i Dansk

S Synonymer

Resultater: 3324, Tid: 0.2664

Eksempler på At The End i en sætning

Tryouts in mumbai are at the end of the month.
Udtagelse i mumbai i slutningen af måneden.
I will be in nantucket at the end of the month.
Jeg er i nantucket i slutningen af måneden.
We will table legislative proposals at the end of september.
Vi vil forelægge lovgivningsforslag ved udgangen af september.
Students at the end of 2012, distributed on all programmes.
Studerende ved udgangen af 2012 på alle uddannelserne.

VAT. effective at the end of the free trial. learn more about adobe stock.
Moms, gældende fra slutningen af den gratis prøveversion.
Commissioner michel visited the region himself at the end of april.
Kommissær michel besøgte regionen i slutningen af april.
Lumen maintenance factor at the end of the normal life.
Lumen vedligeholdelsesfaktor ved afslutningen af den normale liv.
Who's gonna be there at the end for you?
Hvem vil være der for dig i slutningen?
We are already at the end of september.
Vi er allerede i slutningen af september.

See instructions for installation and translation at the end of this page.
Se vejledning til installation og oversættelse ved udgangen af denne side.
I know and right at the end, but there we are.
Jeg kender og lige i slutningen, men der vi er.
At the end of the survey, thank the person.
Tak personen ved afslutningen af undersøgelsen.
I just threw that in at the end.
Jeg smed det lige ind i slutningen.
Nothing is impossible... and at the end of the day, nothing is incurable.
Intet er umuligt... og i sidste ende er intet uhelbredeligt.
All fi ve cases were still under inquiry at the end of 2005.
Alle fem sager var stadig under behandling ved udgangen af 2005.
At the end of the visit, they are invited to taste our wines.
Ved afslutningen af besøget, opfordres de til at smage vores vine.
But at the end of the day, a building is just a building.
Men i sidste ende er en bygning bare en bygning.
His best chance at improvement is the written essay at the end of the year.
Hans bedste chance er den skrevne essay sidst på året.
The confrontation of moscow and novgorod at the end of the XIV- XV centuries.
Konfrontationen af moskva og novgorod i slutningen af XIV- XV århundreder.
At the end of growth and form he wrote:.
Ved udgangen af vækst og form, han skrev:.
I'm going to pay you at the end of the week, okay?
Jeg betaler dig i slutningen af ugen, okay?
Debian is given special thanks at the end of the film credits.
Debian får en særlig tak sidst i filmens rulletekster.
All investments areassumed to have taken place at the end of year 0.
Alle investeringer formodes at være foretaget ved udgangen af år 0.
ISBN 92-827-8149-6 cataloguing data can be found at the end of the publication.
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
At the end of this meeting the working party adopted the following joint opinion:.
Ved afslutningen af dette møde vedtog arbejdsgruppen følgende fælles udtalelse:.
Weizmann at the end triumphed again.
Weizmann sejrede i sidste ende igen.
At the end of his message, dominic published plans for the perl 5.
Sidst i meddelelsen offentliggjorde dominic planer for perl 5.
At the end of the courses can be purchased catamaran-basic certificate.
Ved afslutningen af kurserne kan købes katamaran-basic certifikat.
At the end of april 2001, 143 prisoners were released from jakova prison.
Ved udgangen af april 2001 blev 143 fanger løsladt fra gjakova-fængslet.
Eva hald leaves her position at the end of june.
Eva hald forlader sin stilling med udgangen af juni måned.

Resultater: 3324, Tid: 0.2664

SE OGSÅ

Se også


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere