AT THE SAME TIME PÅ DANSK

Oversættelse af at the same time i Dansk

S Synonymer

Resultater: 4761, Tid: 0.1365

Engelsk-dansk ordbog

Eksempler på At The Same Time i en sætning

It automatically and at the same time unnoticeably exploits present browser and system vulnerabilities.
Det automatisk og samtidig umærkeligt udnytter nuværende browser og system sårbarheder.
At the same time, winformresizer does not compromise on speed, flexibility or accuracy.
Samtidig kompromitterer winformresizer ikke med hastighed, fleksibilitet eller nøjagtighed.
Several administrators can work at the same time in piwigo.
Flere administratorer kan arbejde på samme tid i piwigo.
He was in spain at the same time as the rota murder.
Han var i spanien på samme tid som rota mordet.
At the same time, you get access to all online material.
Samtidig får du adgang til alt online materiale.
Try to take the ABILIFY tablet at the same time each day.
Forsøg at tage ABILIFY på samme tidspunkt hver dag.
Modern and cosy at the same time in Sweden's biggest alpine resort, sälen.
Moderne og samtidigt hyggeligt i sveriges største alpine rejsemål, sälen.
It's possible to love and hate at the same time.
Det er muligt at elske og hade på samme tid.
Try to take the ABILIFY orodispersible tablet at the same time each day.
Forsøg at tage ABILIFY på samme tidspunkt hver dag.
Your browser can run in up to eight different windows at the same time.
Din browser kan køre i op til otte forskellige vinduer samtidig.
Biella coleman was writing her dissertation at the same time i was writing this book.
Biella coleman skrev hendes disputats samtidigt med at jeg skrev denne bog.
Hunt is both arsonist and fireman at the same time.
Hunt er både pyroman og brandmand samtidig.
The night fox was here at the same time as the Americans? Why?
The night fox var her på samme tidspunkt som amerikanerne- hvorfor?
He could be impotent and frigid at the same time.
Han kunne være impotent og frigid på samme tid.
Taking finasteride at the same time each day will help your remember to take it.
Tager finasteride på samme tidspunkt hver dag vil hjælpe din huske at tage den.
You cannot follow three different religions at the same time, piscine.
Man kan ikke følge tre forskellige religioner på samme tid, piscine.
At the same time, the coating protects against rust.
Belægningen beskytter samtidigt mod rust.
And have fun at the same time.
Og have det sjovt på samme tid.
I just figured that i could do martin a solid at the same time.
Jeg troede bare, at jeg samtidigt kunne gøre martin en tjeneste.
Try to take your tablets at the same time each day.
Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag.
At the same time, and we will cut guitar.
På samme tid, og vi vil skære guitar.
You can use the NAVIGON app at the same time on different.
Du kan bruge NAVIGON app samtidigt på flere forskellige.
However, try to take your tablet at the same time every day.
Prøv dog at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag.
At the same time o'keefe is a lobbyist for exxonmobil.
Samtidigt med at o'keefe er lobbyist for exxonmobil.
To be old and a child at the same time.
At være gammel og et barn på samme tid.
And you could have also planted the stockings at the same time.
Og du kunne også have... iagt strømperne der på samme tidspunkt.
It is best to take the capsules at the same time every day.
Det er bedst at tage kapslerne på samme tidspunkt hver dag.
It is best to take tablets at the same time each day.
Det er bedst at tage tabletterne på samme tid hver dag.
Note that multiple inspectors can be open at the same time.
Bemærk, at der kan være flere inspektører åbne samtidigt.
One tablet should be taken daily, if possible at the same time everyday.
En tablet skal tages dagligt, helst på samme tidspunkt hver dag.

Resultater: 4761, Tid: 0.1365

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


"At the same time" på forskellige sprog


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere