I SHOULD LIKE PÅ DANSK

Oversættelse af i should like i Dansk

S Synonymer

Resultater: 2578, Tid: 0.1365

Eksempler på I Should Like i en sætning

(FR) i should like to explain why i am accepting this amendment.
(FR) jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg accepterer dette ændringsforslag.
(FR) first i should like to make an observation on procedure.
( FR) jeg vil geme først gøre en bemærkning til proceduren.
(DA) i should like to say to the president that is not correct.
Jeg vil gerne sige til formanden, at det ikke er korrekt.
I should like to thank the rapporteur for the work he has done.
Jeg vil gerne takke ordføreren for det arbejde, han har udført.

I should like quickly to repeat again what mr herman said.
Jeg vil geme endnu en gang hurtigt gentage det, hr.
I should like to see that.
Jeg ville gerne se ham i lænker.
I should like to say a few words about nigeria.
Jeg vil gerne sige et par ord om nigeria.
I should like to have held it one last time.
Jeg ville gerne have holdt om den en sidste gang.
I should like to say to commissioner michel that i understand his response.
Jeg vil gerne sige til kommissær michel, at jeg forstår hans reaktion.

I should like to know what the disadvantages are and for whom.
Jeg ville gerne vide, hvilke ulemper og for hvem.
I should like to see you spar with a proper partner, ser.
Jeg ville gerne se dig sparre med en rigtig partner.
I should like to give two examples.
Jeg vil gerne give to eksempler.
I should like to thank commissioner monti and his team for this.
Jeg vil gerne takke kommissær monti og hans hold.
I should like to say goodbye to heloise first.
Jeg ville gerne sige farvel til heloise først.
I should like to free both him and brida.
Jeg vil gerne løslade både ham og brida.
I should like to have given a clear answer.
Jeg ville gerne have givet et klart svar.
I should like to thank parliament for this valuable contribution.
Jeg vil gerne takke parlamentet for dette værdifulde bidrag.
I should like to meet this wat.
Jeg ville gerne møde denne wat og roland.
I should like to quote from professor pearce of southampton university.
Jeg vil gerne citere professor pearce fra southampton university.
I should like to thank mrs lambert for the work she has done.
Jeg vil gerne takke fru lambert for det arbejde, hun har gjort.
In this context i should like to say two things.
I den sammenhæng vil jeg gerne nævne to ting.
In the context of this compromise, i should like to make the following statement:.
I forbindelse med dette kompromis vil jeg gerne fremsætte følgende erklæring:.
In this context, i should like to mention the following three documents:.
I den forbindelse vil jeg gerne nævne følgende tre dokumenter:.
Regarding european solutions, i should like to give two examples.
Med hensyn til europæiske løsninger vil jeg gerne give to eksempler.
With this in mind, i should like to pose the following question.
Med dette in mente vil jeg gerne stille følgende spørgsmål.
In addition to that, i should like to thank the secretariat for its work.
Endvidere vil jeg gerne takke sekretariatet for dets arbejde.
(HU) now i should like to continue in hungarian.
(HU) nu vil jeg gerne fortsætte på ungarsk.
As the spokesman for the EPP group, i should like to support this proposal.
Som talsmand for ppe-gruppen vil jeg gerne støtte dette forslag.
In this context i should like to come now to four points.
I den forbindelse vil jeg gerne komme ind på fire punkter.
Consequently, i should like to stress the importance of article 12 of the resolution.
Derfor vil jeg gerne understrege betydningen af artikel 12 i beslutningsforslaget.

Resultater: 2578, Tid: 0.1365

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


"I should like" på forskellige sprog


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere