NEW IN VERSION PÅ DANSK

Oversættelse af new in version i Dansk

Resultater: 3842, Tid: 0.1375

Eksempler på New In Version i en sætning

What is new in version 5.7.13-6: based on mysql 5.7.13.
Hvad er nyt i version 5.7.13-6: baseret på mysql 5.7.13.
What is new in version 5.4.2078: added french language.
Hvad er nyt i version 5.4.2078: tilføjet fransk sprog.
What is new in version 7.
Hvad er ny i version 7.
What is new in version 8.1.0.45:version 8.1.0.45: exporting data to XLSX.
Hvad er nyt i version 8.1.0.45:version 8.1.0.45: eksporterer data til XLSX.

What is new in version 8.12.0.512: version 8.12.0.512: new notification system.
Hvad er nyt i version 8.12.0.512: version 8.12.0.512: nyt notifikationssystem.
What is new in version 5.1.0: added localization to russian language.
Hvad er nyt i version 5.1.0: tilføjet lokalisering til russisk sprog.
What is new in version 1.6.52515: added swedish translation.
Hvad er nyt i version 1.6.52515: tilføjet svensk oversættelse.
What is new in version 0.9.11.5: New: serbian translation.
Hvad er nyt i version 0.9.11.5: nyt: serbisk oversættelse.
What is new in version 1.6.49952: added serbian translation.
Hvad er nyt i version 1.6.49952: tilføjet serbisk oversættelse.

What is new in version 2.4.1: added icons to roboform toolbar.
Hvad er nyt i version 2.4.1: tilføjede ikoner til roboform værktøjslinje.
What is new in version 150116 KDE:This version replaces version 141216.
Hvad er nyt i version 150116 KDE: denne version erstatter version 141216.
What is new in version 1.45.73: updated the digital signature.
Hvad er nyt i version 1.45.73: opdateret den digitale signatur.
What is new in version 3.2.2: yosemite update.
Hvad er nyt i version 3.2.2: yosemite opdatering.
What is new in version:Updated translations.
Hvad er nyt i version: opdaterede oversættelser.
What is new in version:Man page in english.
Hvad er nyt i denne udgave: man side på engelsk.
New in version 15 – Improved timeline.
Nyheder i version 15- forbedret tidslinje.
What is new in version r14b02:it is now possible to use erlang specifications and types in edoc documentation.
Hvad er nyt i version R14B02: det er nu muligt at bruge erlang specifikationer og typer i edoc dokumentation.
What is new in version 2.0.2: adds japanese, french, german, spanish and traditional chinese version.
Hvad er nyt i version 2.0.2: tilføjer japansk, fransk, tysk, spansk og traditionel kinesisk version.
What is new in version 2.2.20:this release contains updated tax tables for both the united states and canada, as well as several minor bugfixes.
Hvad er nye i version 2.2.20: denne udgivelse indeholder opdaterede skat tabeller for både det forenede stater og canada, samt flere mindre fejlrettelser.
What is new in version 5.0.7: version 5.0.7: enhanced compatibility with windows 10.
Hvad er nyt i version 5.0.7: version 5.0.7: forbedret kompatibilitet med windows 10.
What is new in version 2.3.18:added F4 hotkey for item popup editor in sales documents.
Hvad er nye i version 2.3.18: tilføjet F4 for vare popup editor i salgsdokumenter.
What is new in version 1.3: better compatibility with OS x yosemite(v.10.10.3).
Hvad er nyt i version 1.3: bedre kompatibilitet med OS x yosemite( v.10.10.3).
What is new in version 3.1.2:this version contains several minor bugfixes and updated tax tables for the US and canada.
Hvad er nye i version 3.1.2: denne version indeholder flere mindre fejlrettelser og opdaterede skat tabeller for USA og canada.
What is new in version 6.0.1: version 6.0.1: updated to support the latest ios 11.
Hvad er nyt i version 6.0.1: version 6.0.1: opdateret til at understøtte den seneste ios 11.
What is new in version 2.1.0 beta 2:optional replacement of listboxes for items, customers and/or suppliers with a search box.
Hvad er nye i version 2.1.0 beta 2: valgfri udskiftning af listboxe for elementer, kunder og/ eller leverandører med en søgefelt.
What is new in version 8.2.4: version 8.2.4 updated internal database and increased performance.
Hvad er nyt i version 8.2.4: version 8.2.4 opdateret intern database og øget ydeevne.
What is new in version 0.2.4:fixed line-split algo to handle mac lin separators.
Gendannet dårligt begå for træ summarizer hvad er nye i version 0.2.4: fastnet-split algo at håndtere mac lin separatorer.
What is new in version 8.1.5.14:version 8.1.5.14: improvements in exporting to SQL script and posgresql.
Hvad er nyt i version 8.1.5.14:version 8.1.5.14: forbedringer i eksport til SQL script og posgresql.
What is new in version 4.2.0-0.25.0:adding eclair and honeycomb deprecation notices, and minimum requirements.
Hvad er nye i version 4.2.0-0.25.0: tilføjelse eclair og honeycomb udfasning meddelelser og minimumskrav.
What is new in version 3.0.4/ 2.6.4/ 1.3.20:cascading deletes on associations with custom aliases should no longer fail.
Hvad er nye i version 3.0.4/ 2.6.4/ 1.3.20: cascading sletninger om foreninger med brugerdefinerede aliaser bør ikke længere mislykkes.

Resultater: 3842, Tid: 0.1375

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere