ON THE BASIS PÅ DANSK

Oversættelse af on the basis i Dansk

S Synonymer

Resultater: 3135, Tid: 0.3275

Eksempler på On The Basis i en sætning

I recommend salli during pregnancy on the basis of the above-mentioned facts.
Jeg anbefaler salli under graviditet på grundlag af de ovennævnte kendsgerninger.
Document drawn up on the basis of COM(1998) 705.
Dokument udarbejdet på basis af KOM(1998) 705.
We describe briefly computers created on the basis of Kantorovich's suggestions.
Vi beskriver kort computere oprettet på grundlag af kantorovich's forslag.
Generally they are made on the basis of chlorine or active oxygen – perhydrol.
Generelt er de lavet på basis af klor eller aktivt oxygen- perhydrol.

Mydomain is on the basis of the confidentiality agreement.
Mydomain er på grundlag af fortrolighedsaftalen.
They were convicted on the basis of gary Gitchell's confession.
De blev dømt på baggrund af gary gitchells tilståelse.
The network is organised on the basis of ad-hoc meetings without formalised structure.
Netværket er organiseret på grundlag af ad hoc-møder uden en formaliseret struktur.
And so on the basis of the film were created heaps of other goods.
Og så på baggrund af filmen blev skabt dynger af andre varer.
(b) on the basis of international standardization activities:.
paa grundlag af det internationale standardiseringsarbejde.

Dialogue cannot begin on the basis of threats and war.
Man kan ikke indlede en dialog på basis af trusler og krig.
You gave me your vote of confidence on the basis of a political line!
De gav mig deres tillidsvotum på basis af en politisk linje!
Which on the basis of the definition of l reduces to.
Der på grundlag af den definition af l reduceres til.
It can enrich this data on the basis of original manufacturer sources.
Det kan berige disse data på grund af originale producent kilder.
On the basis of the new assessed data the CHMP concluded the following:.
CHMP konkluderede på baggrund af de nyligt vurderede data følgende:.
(i) social dialogue, on the basis of joint analysis;
Social dialog, på basis af en fælles analyse.
Senes calculated by the author on the basis of data provided in malinvaud 1983.
Serie beregnet af forfatteren pá grundlag af data fra malinvaud 1983.
Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
De må ikke forskelsbehandle eu-borgere på grund af deres nationalitet.
Company search in factiva find articles about companies on the basis of stock price activity.
Virksomhedssøgning i factiva find artikler om virksomheder på baggrund af aktiekursen.
I am acting on the basis of the information received from DG II.
Jeg handler på grundlag af oplysningerne fra GD II.
It is not constantly being denounced on the basis of national vanity.
Det bliver ikke hele tiden anklaget på grund af national forfængelighed.
The CESR will draft its proposals on the basis of broad public consultation.
CESR udarbejder forslag baseret på bred offentlig høring.
Inspiration to optimize collaboration on the basis of relevant customer knowledge.
Inspiration til et optimeret samarbejde på basis af relevant kundeviden.
Helmholtz explained the origin of music on the basis of his fundamental physiological hypotheses.
Helmholtz forklaret oprindelsen af musik på grundlag af hans grundlæggende fysiologiske hypoteser.
On the basis of this contradiction in the report i did not support it.
På baggrund af denne modsigelse i betænkningen støttede jeg den ikke.
Docter, which was made on the basis of an invitation of tenders.
Docter, som blev lavet på grund af en udskrivning.
We are working on the basis of CSR.
Vi arbejder med udgangspunkt i CSR.
The directive was adopted on the basis of article 95 EC.
Direktivet blev udstedt med hjemmel i artikel 95 EF.
The rfd-value is set on the basis of the 90-days rat study by NTP.
Rfd-værdien er fastlagt baseret på 90 dages rottestudiet fra NTP.
Calculated on the basis of a provisional TAC 1 100 000 tonnes.
Beregnet pa basis af en forclobig l'ac pä i 100 000 tons.
Indicative estimates on the basis of the technical adjustment for 1998.
Skon udarbejdet pá grundlag af de tekniske justering for 1998.

Resultater: 3135, Tid: 0.3275

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


"On the basis" på forskellige sprog


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere