STATISTICS ACCESSING DATA PÅ DANSK

Oversættelse af statistics accessing data i Dansk

Resultater: 2517, Tid: 0.1371

Engelsk-dansk ordbog

Eksempler på Statistics Accessing Data i en sætning

Forestry area by region and forest area- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Skovarealet efter område og bevoksning- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Terms of trade(DISCONTINUED)- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Bytteforholdet( AFSLUTTET)- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Grass seed production by crop and unit- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Frøproduktion efter afgrøde og enhed- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Organic livestock by species of animals- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Økologiske dyr efter dyreart- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Bysiness cycle tracer by industry and unit- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Konjunkturcyklus efter branche og enhed- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Handicapservices by service provider and target group- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Handicapydelser efter handicaptilbud og målgruppe- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Economic accounts for forestry by type- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Skovbrugets bruttofaktorindkomst efter type- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Divorce rate tabel- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Skilsmissetavle- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Passenger transport performance by transport unit- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Persontransport efter transportmiddel- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Labour, income and wealth- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Kultur og kirke- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
National accounts and government finances- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Udenrigsøkonomi- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Labour, income and wealth- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Levevilkår- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Demand and supply(DISCONTINUED)- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Forsyningsbalance( AFSLUTTET)- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Cultural business demography by area and unit- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Kulturiværksætteri efter område og enhed- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Labour productivity by industry and price unit- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Arbejdsproduktivitet efter branche og prisenhed- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Livestock by unit and size of herd- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Husdyrbestanden efter enhed og besætningsstørrelse- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Turnover from internet by type of advertising- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Omsætning på internettet efter annnonceringstype- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Danish electronic payment card system by type- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Omsætning på dankort efter type- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Full-time equivalents by employment status and sex- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Arbejdskraftreserven efter beskæftigelsesstatus og køn- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Business sector in general- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Erhvervslivets sektorer- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Business sectors- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Udenrigsøkonomi- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Deaths by municipality, sex and age- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Døde efter kommune, køn og alder- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Population and elections- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Befolkning og valg- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Prices and consumption- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Priser og forbrug- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Culture and national church- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Kultur og kirke- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Job vacancies by region and unit- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Ledige stillinger efter region og enhed- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Camping sites by region and capacity- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Campingpladser efter område og kapacitet- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Social expenditure by purpose and financing source- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Sociale udgifter efter formål og finansieringskilde- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Money and credit market- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Penge og kapitalmarked- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.
Municipalities financial assets and liabilities by function- statbank denmark- data and statistics accessing data...... please wait.
Regionernes finansielle aktiver og passiver efter funktion- statistikbanken- data og tal henter data...... vent et øjeblik.

Resultater: 2517, Tid: 0.1371

ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere