THAT YOU CAN'T PÅ DANSK

Oversættelse af that you can't i Dansk

S Synonymer

Resultater: 3680, Tid: 0.0612

Eksempler på That You Can't i en sætning

It's not my fault that you can't look at him!
Det er ikke min fejl, at du ikke kan se på ham!
Now, bria, you say that you can't see it.
Bria, du siger, at du ikke kan se det.
We both know that you can't just hand over that information.
Vi ved begge to at du ikke kan give dem den information.
Bradley realized that you can't hold someone's love against them.
Bradley indså, at man ikke kan holde nogens kærlighed mod dem.

You're telling me that you can't stop deacon from killing me.
Mener de, at de ikke kan forhindre deacon i at dræbe mig?
What is it, baby, that you can't exactly tell me?
Hvad er det, baby, du ikke kan sige til mig?
But that you can't give us, can you?
Men lige præcis det, kan du ikke give os, vel?
I know that you can't fake a polaroid.
Jeg ved, man ikke kan forfalske et polaroid.
Cause without love # # Life is like a beat that you can't follow.
Uden kærlighed... er livet som et beat du ikke kan følge.

That you can't have children and that she needed help.
At man ikke kunne have et barn og at hun havde brug for hjælp.
You know, I'm sorry that you can't leave.
Jeg er ked af, at i ikke kan rejse.
The doctors say that you can't install this design in the following cases:.
Lægerne siger, at du ikke kan installere dette design i følgende tilfælde:.
It's true that you can't catch the exact cause for repeated crash of indesign.
Det er rigtigt, at du ikke kan fange den nøjagtige årsag til gentagen crash af indesign.
Only thing you must know is that you can't purchase some inexpensive brand names from well known online stores like phenq GNC or phenq amazon.
Kun ting du burde erkende, er, at du ikke kan få nogle billige mærker fra kendte på internettet butikker som phenq GNC eller phenq amazon.
Only thing you must know is that you can't acquire some affordable brands from popular on the internet sites like phenq GNC or phenq amazon.
Kun punkt du bør vide, er, at du ikke kan købe nogle overkommelige mærker fra kendte online virksomheder ligesom phenq GNC eller phenq amazon.
Only point you should know is that you can't get some low-cost brands from popular on-line establishments like phenq GNC or phenq amazon.
Eneste, du behøver at vide er, at du ikke kan købe nogle billige mærker fra populære online butikker som phenq GNC eller phenq amazon.
Only point you must recognize is that you can't buy some cheap brands from well known online stores like phenq GNC or phenq amazon.
Kun punkt, du må erkende, er, at du ikke kan købe nogle billige mærker fra populære online-butikker som phenq GNC eller phenq amazon.
My problem is that you can't stop thinking about the housework.
Mit problem er, at du ikke kan lade være med at tænke på husarbejde.
Just thing you ought to know is that you can't get some affordable brands from well known on the internet sites like phenq GNC or phenq amazon.
Bare peg du burde forstå, er, at du ikke kan købe nogle økonomiske mærker fra kendte på internettet virksomheder ligesom phenq GNC eller phenq amazon.
Only point you must be aware of is that you can't purchase some cheap brands from well known online stores like phenq GNC or phenq amazon.
Kun punkt du skal forstå, er, at du ikke kan få nogle billige mærker fra populære online butikker som phenq GNC eller phenq amazon.
Just point you should understand is that you can't purchase some low-cost brands from popular online shops like phenq GNC or phenq amazon.
Bare ting du skal erkende, er, at du ikke kan købe nogle overkommelige mærker fra kendte online-butikker som phenq GNC eller phenq amazon.
We have established that you can't kill me without sending bonnie off the deep end.
Vi har aftalt, at du ikke kan dræbe mig uden at sende bonnie ud i den dybe ende.
Tell me the buttons on your remote control are so small that you can't find fox news.
Sig mig knapperne på fjernbetjeningen er så små, at kan du ikke finde fox news.
Only thing you need to recognize is that you can't get some inexpensive brands from popular online establishments like phenq GNC or phenq amazon.
Kun punkt du bør anerkende, er, at man ikke kan købe nogle økonomiske mærker fra kendte på internettet butikker som phenq GNC eller phenq amazon.
There's no situation that is so difficult that you can't keep your heavenly calling before you by faith.
Der er ingen situation, der er for vanskelig til, at du ikkekan have dit himmelske kald for øje ved tro.
Part of the problem for marine archaeology is that you can't see this cultural heritage, because it's under water.
En del af marinarkæologiens problem er, at man ikke kan se den, fordi den ligger under vandet.
Forgetting to save files at regular intervals there are some things that you can't control on your computer including hardware malfunctions, OS crash, power failure, etc.
Glemmer at gemme filer ved regelmæssige intervaller der er nogle ting, som du ikke kan styre på din computer, herunder hardwarefejl, os-nedbrud, strømfejl osv.
Forgetting to save files at regular intervalsthere are some things that you can't control on your computer including hardware malfunctions, OS crash, power failure, etc.
Glemmer at gemme filer ved regelmæssige intervallerder er nogle ting, som du ikke kan styre på din computer, herunder hardwarefejl, os-nedbrud, strømfejl osv.
Many believe that you can't read the mind of a person or see a tell when you're playing online poker.
Mange tror, ​​at du ikke kan læse sindet af en person eller ser en fortælle, når du spiller online poker.
Many believe that you can't read the mind of a person or see a tell when you're playing online poker.
Mange tror, ​​at du ikke kan læse sindet af en person eller se en fortælle, når du spiller online poker.

Resultater: 3680, Tid: 0.0612

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer til "that you can't"


who are unable

"That you can't" på forskellige sprog


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere