TO SAY THAT PÅ DANSK

Oversættelse af to say that i Dansk

S Synonymer

Resultater: 3588, Tid: 0.1454

Eksempler på To Say That i en sætning

Are you trying to say that karan pratap was a traitor?
Prøver du at sige, at karan pratap var en forræder?
We are not trying to say that nana10 toolbar is a computer infection.
Vi forsøger ikke at sige, at nana10 toolbar er en computer infektion.
I'm happy to say that t is doing very well.
Jeg er glad for at sige, at t gør meget godt.
To say that scrooge was not startled would be untrue.
At sige, at scrooge ikke forskrækket ville være usandt.

Suffice it to say that miss, uh.
Men det burde være nok at sige at miss, uh.
What, to say that kern wrote the editorial?
Hvad? at sige at kern skrev den ledende artikel?
I came to say that we're here for you.
Jeg kom for at sige, vi vil støtte dig.
I wanted to say that i don't wanna date anybody else.
Jeg ville sige at jeg ikke vil date andre.
I just wanted to say that I'm really sorry for leaving you there.
Jeg ville bare sige undskyld for, atjeg efterlod dig der.

Booth told you to say that, didn't he?
Booth bad dig om at sige det, ikke?- hvad?
Was hodgins the first to say that it was JFK?
Var hodgins den første der sagde det var JFK?
I would just like to say that jimmy Darmody's a stand-up guy.
Jeg vil bare sige, at jimmy darmody er en god fyr.
Just a message from mama to say that sybil had turned up alive.
Bare en besked fra mama sige at sybil havde slået op i live.
I have to say that you are seriously hot, tara.
Jeg er nødt til at sige, du er røvlækker, tara.
Oh, i would give anything to say that the story ends here.
Jeg vil give alt for at sige at historien ender her.
You're going to say that i asked about this man.
Du vil fortælle at jeg spurgte dig om denne fayed.
Yeah. i, uh, i forgot to say that... ezekiel has a tiger.
Jeg glemte at nævne at ezekiel har en tiger.
I just wanted to say that you're all winners.
Jeg vil bare lige sige at i er alle vindere.
The following is not to say that obama is a new hitler.
Det følgende skal ikke sige, at obama er en ny hitler.
I want to say that the final EU reaction was far from clear.
Jeg vil gerne understrege, at eu's endelige reaktion var meget uklar.
I would like to say that i agree with mrs kamall.
Jeg vil gerne sige, at jeg er enig med fru kamall.
Mr fischer, i regret to say that i do not agree.
Jeg må med beklagelse sige, at det er jeg ikke enig i.
For now, i just want to say that i have a heavy heart.
For nu, jeg vil bare sige, at jeg har en tung hjerte.
The ECB used to say that this is no time for complacency.
ECB plejer at sige, at der ikke er plads til selvtilfredshed.
I would like to say that i voted against the dess report.
Jeg vil gerne sige, at jeg stemte imod dess-betænkningen.
It is particularly important to say that at this time.
Det er navnlig vigtigt at sige dette på nuværende tidspunkt.
People are right to say that the procedure should have been better.
Folk har ret, når de siger, at proceduren burde have været bedre.
To say that krag is only.
At påstå at krag udelukkende.
And then in another 10 minutes to say that I'm safe.
Og igen om ti minutter for at sige, jeg er i sikkerhed.
I just want to say that ross is a wonderful young man.
Jeg vil bare sige, at ross er en dejlig ung mand.

Resultater: 3588, Tid: 0.1454

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere