YOU HAVE TO PÅ DANSK

Oversættelse af you have to i Dansk

S Synonymer

Resultater: 3097, Tid: 0.1387

Eksempler på You Have To i en sætning

Kirsten, you have to eat your food.
Kirsten, du skal spise din mad.
I'm sorry you have to work with captain larrick.
Jeg er ked af du skal arbejde med kaptajn larrick.
Carter, you have to say something.
Carter, du er nødt til at sige noget.
Bonnie, you have to tell me what's wrong.
Bonnie, du er nødt til at, fortælle mig hvad der er galt.

No, mycroft, but you have to trust me.
Nej, mycroft, men du må stole på mig.
All you have to do is open your browser.
Alt du skal gøre er at åbne din browser.
All you have to do is to keep your iphone in your.
Alt du skal gøre, er at holde din iphone i.
Professor, please! you have to understand, she is a librarian.
Professor, du er nødt til at forstå at hun er bibliotekar.
Thomas, you have to choose.
Thomas, du nødt til at vælge.

Kevin, you have to give back all his money.
Kevin, du må give ham alle hans penge tilbage.
Janine, you have to know i didn't want this.
Janine, du må vide jeg ikke ønskede det her.
Do what you have to, sebastian.
Gør hvad du har til, sebastian.
Thats why you have to choose Ukraine!
Thats hvorfor du nødt til at vælge ukraine!
Come on, gabe. you have to eat.
Kom nu, gabe, du er nødt til at spise.
All you have to do is delete the suspicious ad-supported program gsafe.
Alt du skal gøre er slette programmet mistænkelige ad-støttede gsafe.
Skyler, you have to forgive yourself for ted.
Skyler, du nødt til at tilgive dig selv for ted.
All you have to do is to put in, the item class.
Alt du behøver at gøre er at sætte item class ind.
Hanna, no, you have to give it back to your father.
Hanna, nej, du skal give den tilbage til din far.
OK, but you have to eat.
Ok, men du er nødt til at spise.
This log will be helpful in case you have to visit the pediatrician.
Denne log vil være nyttigt, hvis du har til at besøge børnelæge.
Jack, you have to rest.
Jack, du må hvile dig.
Oh, olivia, you have to hear how neil and helen met.
Åh, olivia, du må høre hvordan neil og helen mødtes.
You have to remember, rachel, jacob is a miracle.
Du skal huske, rachel, jacob er et mirakel.
Scrub the footage, frame by frame if you have to.
Skrub optagelserne, frame efter billede, hvis du har til.
Because you have to understand, frank, none of this is real.
Fordi du er nødt til at forstå, frank, intet af dette er reel.
They... you have to think about Boeun's future.
De... du nødt til at tænke boeun fremtid.
Jo, you have to help me.
Jo, du er nød til at hjælpe mig.
Well, it doesn't mean you have to give up.
Men det betyder ikke, du behøver at give op.
All you have to do... is give me kathryn drummond.
Alt du behøver at gøre... er at give mig, kathryn drummond.
You have to go to college.
Du må stræbe efter college.

Resultater: 3097, Tid: 0.1387

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere