ALFABETET ORDBOK

Søk i Engelsk-Norsk ordlisten ved brev


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
POPULÆRE SØK
HVA FOLK SETTE AKKURAT NÅ
Engelsk - Norsk populære ord og deres oversettelser

 Engelsk -  Norsk

har trenger behøver ha hadde får hatt måtte
are
er har skal blir det står kommer var være ble
was
var ble hadde skulle sto er vært blev være
can
kan får klarer kunne fikk kunnet klarte fått
vet kjenner skjønner aner forstår vite visste kjenne kjente vit
vil skal kommer får blir kan gjør vilje nok ville
ville skulle hadde kunne vilde ønsker viiie vil kan har
vil ønsker skal ha vil du vii lyst ville ønsket ønske
tror synes tenker mener nok tror du syns tro trodde tenke
var ble hadde skulle sto er vært blev være
kunne fikk klarte kunde kan kunnet får klarer fått
sa svarte sagt sier si svarer svare
get
kommer blir ta hente har skaffe skjønner forstår
see
se treffe skjønner forstår møte ser du innser ser sett
vært blitt har gått ligget vaert sittet er var være
trenger behov behøver nødvendig trenge trengte måtte trengt behøve
got
har fikk ble kom tok kjøpte gikk slapp skaffet
say
si svare står mener påstå sier sa sagt svarer påstår
may
kan kanskje får mai nødvendigvis muligens måtte kunne
let
la slipp slapp lar lot latt får fikk sluppet
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer