A FEW PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "a few" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5314, Tid: 0.3527

noen et par noen få litt en del flere enkelte mange fått noen lite

Eksempler på A Few i en setning

She died a few weeks later.
Hun døde noen uker senere.
I have a few questions for you, zachary.
Jeg har noen spørsmål til deg, zachary.
I have a few questions about islamabad.
Jeg har et par spørsmål om islamabad.
Jay, i have learned a few things in my 12 years.
Jay, jeg har lært et par ting på mine 12 år.
It's just a few days.
Det er bare noen få dager.
Flowers are a few days old.
Blomstene er noen dager gamle.
He wrote he was coming home for a few days with captain crawley.
Han skrev at han kom hjem noen dager, sammen med kaptein crawley.
He's had a few drinks too many.
Han har drukket litt for mye.
What's a few years, a few centuries, to those people?
Hva er noen få år, noen få århundrer for de folka?
Perhaps sleep a few hours before meeting general carnaby.
Kanskje sove et par timer før jeg møter general carnaby.
And... only a few monsters?
Og bare et par monster?
It will take a few minutes.
Det tar litt tid.
In a few minutes, it will be over to alan.
Om noen få minutter er det over til alan.
Got a few hairs in the sink, there, huh?
Ser du har en del hår i vasken.
I need a few hours in beirut.
Jeg trenger noen timer i beirut.
You had a few of them if I'm not.
Ja. du tok flere av dem, hvis jeg ikke... tar feil.
It was just a few days before christmas.
Det var bare et par dager før jul.
A few weeks.
Noen få uker.
It was a few months after irene.
Det var noen måneder etter irene.
I guess we both know a few things, ikeda-san.
Vi vet visst begge en del, ikeda-san.
I want a few words with danny, alone.
Jeg vil snakke litt med danny, alene.
A few years.
Flere år.
She died a few months later.
Hun døde noen måneder senere.
I was bowling a few frames and ran into these guys.
Jeg bowlet litt, og traff dem.
Well, here's a few things you don't know about me.
Det er enkelte ting du ikke vet om meg.
Not more than a few hours ago.
Ikke mer enn noen få timer siden.
I have looked into a few things since you were here.
Jeg har undersøkt en del ting siden du var her sist.
But... well, we have a few minutes.
Men vi har et par minutter.
Just a few pieces of equipment necessary for security reasons.
Bare litt utstyr som er nødvendig av sikkerhetsgrunner.
I have a few mistakes under my belt, lori.
Jeg har gjort mange feil, lori.

Resultater: 5314, Tid: 0.3527

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "a few"


to certain
of a number
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer