A LITTLE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av a little i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 12998, Tid: 0.1276

a little
litt (8593) en liten (2433) et lite (588) ei lita (121) lite (75)

Eksempler på bruk av A Little i en setning og oversettelsene deres

Baxter, we are a little disappointed in you, gratitudewise.
Baxter, vi er litt skuffet over deg, takknemlighetsmessig.
We had a little misunderstanding.
Vi hadde en liten misforståelse.
And a little ice.
Og litt is.
Maybe i need a little more adventure in my life.
Kanskje jeg trenger litt mer eventyr i livet mitt.

We are gonna take a little minute.
Vi tar et lite minutt.
I have a little boy, charlie.
Jeg har en liten gutt, charlie.
This is not a little town, ethan.
Dette er ikke en liten by, ethan.
I see a little light moving through a fog.
Jeg ser et lite lys som gjennom tåke.
She 's a little young, is not she?
Hun er litt ung, er hun ikke?
Wifey... she 's a little bit lonely.
Den lille kona er ensom.
We are a little worried over here and.
Vi er iitt bekymret her og.
It 's a little vague, alice.
Det er litt vagt, alice.
Yes, you are a little princess.
Ja, du er en liten prinsesse, er du.
Mary had a little lamb.
Mary hadde et lite lam.
It 's a little twig man oscar.
Det er lille kvist mannen oscar.
I just sell a little more beer.
Jeg selger bare litt mer øl.
And with a little boy?
Og den lille gutten?
I have a little picture.
Jeg har et lite bilde.
It 's a little girl we are talking about.
Det er en liten jente vi snakker om.
Show a little less.
Vis en smule mindre.
A little taller a little more polished than the others.
Litt høyere... iitt mer polert enn de andre.
But she 's just a little girl.
Hun er bare ei lita jente.
We can get a little house in town,
Vi kan kjøpe et lite hus i byen.
I dug a little deeper and found kyle reston.
Jeg gravde litt dypere og fant kyle reston.
I am having a little talk with my boys, lloyd.
Jeg har en liten samtale med guttene mine, lloyd.
When people are sick, they deserve a little help.
Syke folk fortjener en smule hjelp!
Hey. can you imagine? having a little girl of our own?
Kan du forestille deg vår egen lille datter?
Is not that a little heavy at 10 AM?
Er ikke den iitt tung nå?
Now, i have a little errand for you, gordon.
Nå har jeg et lite ærend for deg, gordon.
It 's a little messy in here. how are you?
Det er iitt kaotisk der inne hvordan er det med deg?

Resultater: 12998, Tid: 0.1276

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer