A LOT OF PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "a lot of" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3617, Tid: 0.6551

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
mange mye masse stor en del en mengde massevis av flere det er mye store stort mer det var mye

Eksempler på bruk av "A Lot Of" i en setning og oversettelsene deres

I realize that there are a lot of serious problems in the world.
Jeg innser at det er mange alvorlige problemer i verden.
You sure do have a lot of beer, aunt deb.
Jøss, du har jammen mye øl, tante deb.
I have done a lot of things you don't know about.
Jeg har gjort mange ting du ikke veit om.
We also found a lot of alcohol and carisoprodol in her blood.
Vi har også funnet mye alkohol og karisoprodol i blodet hennes.
I had taken a lot of pills and i had been drinking.
Jeg hadde tatt mange piller, og drukket.
I mean, I'm not with a lot of people, just you.
Jeg mener, ikke med masse mennesker, bare deg.
I see a lot of lawn mowing in your future.
Jeg ser mye plenklipping i din framtid.
I'm in a lot of danger here.
Jeg er i stor fare her.
I have made a lot of things... but never an A.I. haley joel.
Jeg har skapt mange ting... men aldri en A.I. haley joel.
There's a lot of chaos and screaming.
Det er masse kaos og skriking.
I told her a lot of things and now i owe her.
Jeg fortalte henne mye ting og nå skylder jeg henne.
There's a lot of garlic in that chicken.
Det er masse hvitløk i kyllingen.
There's a lot of confusion here at the pentagon.
Det er stor forvirring i pentagon.
A lot of good people died today, not just president hassan.
Mange gode folk døde i dag, ikke bare president hassan.
He's lost a lot of blood.
Han har mistet en del blod.
Dean, i don't have a lot of time, so listen.
Dean, jeg har ikke mye tid, så hør her.
You seem to have a lot of faith they will follow me after they listen.
Du har stor tro at de vil følge meg.
You know, fez, i have been with a lot of guys.
Du vet, fez... jeg har vært med mange karer.
Bet you a lot of important people live here.
Vedder at masse viktige folk bor her.
I been hearing a lot of talk.
Jeg har hørt en del prat.
But he is showing a lot of unusual neural activity.
Men han viser en mengde uvanlig hjerneaktivitet.
I had lost a lot of thumb blood.
Jeg hadde mistet masse tommel blod.
We could do a lot of damage with this.
Vi kunne gjøre stor skade med dette.
Man's called on to do a lot of things.
En må gjøre en mengde ting.
Took a lot of pills.
Jeg tok en del piller.
They have got a lot of hills behind them.
De har massevis av fjellsider bak seg.
I'm sure you have heard a lot of stories on Valentine's day.
Jeg er sikker på at du har hørt mange historier på valentinsdagen.
There's a lot of river between here and new orleans.
Det er mye elv mellom her og new orleans.
I know that you have been under a lot of pressure recently.
Jeg vet at du har vært under mye press nylig.
There's a lot of interest up here.
Det er stor interesse her.

Resultater: 3617, Tid: 0.6551

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer