ABOUT YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av About you i Norsk bokmål

Resultater: 4053, Tid: 0.3908

About you
om dere om dem med dere hva du om deg med deg ved deg for deg på deg etter deg angående deg

Eksempler på bruk av About you i en setning og oversettelsene deres

I am not talking about you and Sara.
Jeg snakker ikke om deg og Sara.
What about you, Julie?
Hva med deg, Julie?
Rebecca talked about you.
Rebecca snakket om deg.
Aah! I know about you and Sarah!
Jeg vet om deg og Sarah!
Hey, I do not know about you, but I am starvin'.
Jeg vet ikke med deg, men jeg er skrubbsulten.
Everything about you is wrong!
Alt ved deg er feil!
What about you, Stuart?
Hva med deg, Stuart?
I know more about you than you know about me.
Jeg vet mer om dere enn dere vet om meg.
I do not know much about you, Kvarnström.
Jeg vet ikke mye om deg, Kvarnström.
What he admires most about you is your reputation with the ladies.
Det han beundrer mest ved deg, er ditt rykte hos damene.
What does that mean about you and Ben? I do not know?
Hva betyr det for deg og Ben, da?
I have heard about you, Nora.
Jeg har hørt om deg, Nora.
Chris knows all about you, I have shown him all this.
Chris vet alt om dere Jeg har vist dette til ham.
What about you, Nash?
Hva med deg, Nash?
It 's the first thing about you that impressed.
Det var det første ved deg som imponerte.
What about you, Ronny?
Hva med deg, Ronny?
Let us talk about you chaps.
La oss snakke om dere, gutter.
He knows about you and Mike.
Han vet om deg og Mike.
Everything about you is so young.
Alt ved deg er så ungt.
There is something about you.
Det står noe om Dem der.
What 's the most important thing about you, Oklahoma?
Hva er det viktigste for deg, Oklahoma?
That 's what I like about you, Wicke:.
Det liker jeg ved deg, Wicke:.
How about you and us against the pirates, huh?
Hva om dere, og oss går mot piratene?
What about you and Simone?
Hva med deg og Simone?
There must be a girl somewhere who feels the same about you.
Det må være ei jente et sted som føler det samme for deg.
What about you two?
Hva med dere to? Sludder?
Heard about you and Marianne.
Hørte om deg og Marianne.
I have heard so much about you from Mother and my sister.
Jeg har hørt mye om Dem fra min mor og søster.
The Winchesters, I have heard so much about you.
Winchesterne, jeg har hørt så mye om dere.
What about you, Molesley?
Hva med deg, Molesley?

Resultater: 4053, Tid: 0.3908

Ord for ord oversettelse


about
- om med omtrent gjelder snart
you
- dere –Dere – Dere

S Synonymer for "about you"


of you
for you
what you
if you
after you
whatever you
about them
if ye
how you
in you
anything you
whether you
of them
with thee

"About you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer