AFTER PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "after" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 43122, Tid: 0.1292

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
etter når Etter

Eksempler på bruk av "After" i en setning og oversettelsene deres

Months after PDT(%).
Måneder etter PDT(%).
Because after i call you, i can get you moving.
Fordi når jeg ringer, kan jeg lede deg.
Months after PDT(%).
Måneder etter PDT(%).
After you panda.
Etter deg, panda.
What happens after we're married?
Hva skjer når vi er gift?
After you find my luggage.
Etter du har funnet bagasjen min.
I will call you after i find our friends.
Jeg ringer deg når jeg har funnet vennene våre.
Week after week.
Uke etter uke.
Hours after raltegravir.
Timer etter raltegravir.
Maybe after this is all over.
Kanskje når alt dette er over.
And after we're done... you can hate me.
Og når vi er ferdige kan du hate meg.
After dilution 1 ml contains 200 micrograms cangrelor.
Etter fortynning inneholder 1 ml 200 mikrogram kangrelor.
After i jim have crucified.
Når jeg har korsfestet jim,-.
After dilution 1 ml contains 5 mg bivalirudin.
Etter fortynning inneholder 1 ml 5 mg bivalirudin.
After dilution, 0.1 ml contains 0.125 mg ocriplasmin.
Etter fortynning inneholder 0,1 ml 0,125 mg okriplasmin.
But tomorrow night, after you have danced.
Men i morgen natt, når du har danset.
After reconstitution 1 ml contains 50 mg bivalirudin.
Etter rekonstituering inneholder 1 ml 50 mg bivalirudin.
After you have paid me my 30% finder's fee, of course.
Når du har betalt meg min 30% finnerlønn, selvfølgelig.
After reconstitution 1 ml contains 50 mg bivalirudin.
Etter rekonstituering: 1 ml inneholder 50 mg bivalirudin.
After we find my dad.
Når vi har funnet faren min.
Famotidine(40 mg single dose taken 4 hours after rilpivirine)/ rilpivirine1.
Famotidin(40 mg enkeltdose tatt 4 timer etter rilpivirin)/rilpivirin1.
After we have taken our land back.
Når vi har tatt tilbake landet vårt.
After I'm spirit, i won't.
Når jeg er ånd, vil jeg ikke.
Hours after raltegravir.
Timer etter raltegravir.
After dilution 1 ml contains 200 micrograms cangrelor.
Etter fortynning inneholder 1 ml 200 mikrogram kangrelor.
After you give me jed and release my friends.
Når du har gitt meg jed og frigitt vennene mine.
After dilution 1 ml contains 5 mg bivalirudin.
Etter fortynning inneholder 1 ml 5 mg bivalirudin.
After i kill victor, I'm coming for you.
Når jeg har drept victor, kommer jeg etter deg.
After dilution, 0.1 ml contains 0.125 mg ocriplasmin.
Etter fortynning inneholder 0,1 ml 0,125 mg okriplasmin.
After reconstitution 1 ml contains 50 mg bivalirudin.
Etter rekonstituering inneholder 1 ml 50 mg bivalirudin.

Resultater: 43122, Tid: 0.1292

SYNONYMER

S Synonymer for "after"


when
next
posterior
is behind
then
spite
beforehand
targeting
further
afterwards
time
going after
previous
back
following
one
preceding
rear
defiance
priors
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"After" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer