AGAIN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Again i Norsk bokmål

Resultater: 23663, Tid: 0.0812

Eksempler på bruk av Again i en setning og oversettelsene deres

Late again, junior. junior?
Sen igjen, junior?
I ask you again, captain:.
Jeg spør deg igjen, kaptein:.
You will never be alone again.
Du skal aldri mer være alene.
But never again will i be your daughter.
Men jeg vil aldri mer være din datter.
Talk again and i will kill you!
Snakk igjen, og jeg dreper deg!
There will be joy again in this house.
Det skal atter være glede i dette hus.
We are moving again, captain.
Vi beveger oss igjen, kaptein.
Nine, ten, never sleep again.
Ni ti, aldri sove mer.
He 's gonna go through all the evidence again.
Han skal gå gjennom alle bevisene på nytt.
Again he went away, and prayed, saying the same words.
Og atter gikk han bort og bad, og sa de samme ord.
You are late again, clark!
Du er sen igjen, clark!
This is not toledo all over again, is it?
Dette er ikke toledo en gang til, er det?
In paradise i shall hear your voice again.
I paradis skal jeg atter høre deres stemme.".
You will not hear from me again, my daughter.
Du hører ikke fra meg mer, min datter.
Can you check it again for me?
Kan du sjekke det på nytt for meg?
Those who survive will return to the village, and start again.
De som er igjen vil vende tilbake til landsbyen og starte på nytt.
Doctor, five minutes, and you will never see us again.
Doktor, fem minutter, og du ser oss aldri mer.
If i had to do it again, i would.
Måtte jeg gjenta det, ville jeg gjort det.
And who are you again, sir?
Og hvem er du igjen, sir?
Say it... say it again.
Si det en gang til.
We can always go back, do it over again.
Vi kan alltid dra tilbake og prøve på nytt.
Dugan, my boy, you are dreaming again.
Dugan, gutten min, du drømmer igjen.
Do not say it again.
Ikke si det en gang til.
I shall never see my gold again.
Jeg ser aldri gullet mitt mer.
Guess we are gonna have to have this conversation again.
Vi må visst gjenta denne samtalen.
Come into me again, lord.
Fyll meg på ny, herre.
I can not see you again.
Jeg kan ikke treffe deg mer.
I do not wanna see you touch my boy again.
Jeg vil ikke se deg røre min sønn en gang til.
Our fire will regenerate the land and let life flourish again!
Vår ild skal fornye landet og la nytt liv blomstre!
I will be noelle again.
Jeg er noelle igjen.

Resultater: 23663, Tid: 0.0812

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer