AGAINST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av against i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 14579, Tid: 0.0458

mot (12848) imot (1014)

Eksempler på bruk av Against i en setning og oversettelsene deres

You are against mcquown and blaisdell.
Du er mot mcquown og blaisdell.
I am against war.
Jeg er imot krig.
It is active against roundworms( ascarids and hookworms).
Det er aktivt mot rundorm( askarider og hakeorm).
I have nothing against you because you arejewish.
Jeg har ingenting imot deg fordi du er jødisk.

Violence against your body and your life.
Vold mot kroppen din og livet ditt.
It is active against roundworms( ascarids and hookworms).
Det er aktivt mot rundorm( askarider og hakeorm).
I am not against you, mr.
Jeg er ikke imot deg, mr.
Vaccine against E. coli and C. perfringens infections.
Vaksine mot E. coli og C. perfringens infeksjoner.
It 's against our genetic code.
Det er imot vår genetiske kode.
Vaccine against progressive atrophic rhinitis.
Vaksine mot progressiv atrofisk rhinitt.
He 's against tourists.
Han er imot turister.
We can not go against the church!
Vi kan ikke gå imot kirken.
Vaccine against E. coli and C. perfringens infections.
Vaksine mot E. coli og C. perfringens infeksjoner.
You know he was against our marriage.
Du vet at han var imot ekteskapet vårt.
Vaccine against progressive atrophic rhinitis.
Vaksine mot progressiv atrofisk rhinitt.
Never play springball against a changeling.
Aldri spille springball mot en bytting.
Lieutenant gary, i have nothing against you or the army.
Løytnant gary, jeg har ingenting imot deg eller armeen.
The odds are against you, colonel.
Oddsene er mot deg, oberst.
Because my father is against it.
Fordi min far er imot det.
My truth against your truth.
Min sannhet mot din sannhet.
I do not have anything against billie holiday.
Jeg har ikke noe imot billie holiday.
A vaccine gives you antibodies against the virus.
En vaksine gir deg antistoffer mot viruset.
I do not think it helps to write against my conscience.
Jeg tror ikke det hjelper å skrive imot min samvittighet.
Now lennie cobb and slasher daneford were witnesses against ron and reg.
Nå lennie cobb og slasher daneford var vitner mot ron og reg.
You know i am against it.
Du vet at jeg er imot det.
A vaccine gives you antibodies against the virus.
En vaksine gir deg antistoffer mot viruset.
You are either with us or against us, jimmy boy.
Du er enten med oss eller imot oss, jimmy boy.
Because it 's my word against his.
Fordi det er mitt ord mot hans.
Not if you are against me.
Ikke hvis du er imot meg.
Against a mentor and a friend.
Mot en mentor og venn.

Resultater: 14579, Tid: 0.0458

SYNONYMER

S Synonymer for "against"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer