AGO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Ago i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 9886, Tid: 0.0275

Eksempler på bruk av Ago i en setning og oversettelsene deres

Siden

( ago , side , ever since )
Two weeks ago, you did not want to be my partner.
For to uker siden ville du ikke være partneren min.
Years ago, you know.
År siden, vet du.
Andre setningseksempler
Rachel died four years ago.
Rachel døde for fire år siden.
I was, 48 hours ago.
Jeg var, for 48 timer siden.
Franz oberhauser died 20 years ago, james.
Franz oberhauser døde for 20 år siden, james.
Paris, two years ago.
Paris, for to år siden.
Five or six years ago.
Fem eller seks år siden.
And jim, charlie crocker found you five years ago.
Og jim, charlie crocker fant deg for fem år siden.
Jess died six months ago.
Jess døde for seks måneder siden.
For an hour and 35 minutes ago.
For en time og 35 minutter siden.
I paid you in gold three weeks ago.
Jeg betalte deg i gull for tre uker siden.
I am lucky i did not lose you three days ago.
Jeg er heldig som ikke mistet deg for tre dager siden.
It was seven months and two weeks ago.
Det er sju måneder og to uker siden.
He killed you 15 years ago.
Han drepte deg for 15 år siden.
I was here 30 years ago.
Jeg var her for 30 år siden.
My daughter, lynn, died four years ago.
Min datter lynn døde for fire år siden.
Captain benedict johnson died two weeks ago,
Kaptein benedict johnson døde for to uker siden.
Veech died six years ago.
Veech døde for seks år siden.
Four years, nine months and three days ago.
For fire år, ni måneder og tre dager siden.
Five years ago i was in the same boat.
Jeg var i samme båt for fem år siden.
Knightrider- 2 hours ago.
KNIGHTRIDER, 2 TIMER SIDEN.
That was a long time ago.
Det er for ei lang tid sida.
Once, a long time ago, a long, long time ago,
En gang, for lenge siden, for lenge, lenge siden,-.
He left hours ago, to get away from you.
Han gikk for flere timer siden, for å komme seg vekk fra deg.
A short time ago, scientists were afraid of constantly rising global temperatures.
Inntil nylig fryktet forskere at den stigende temperaturen.
A moment ago i knew exactly what i wanted to say to you.
nettopp visste jeg akkurat hva jeg ville si deg.
A moment ago you were encouraging it.
I stad oppmuntret du til det.
How long ago was this?
Hvor lenge sia var det?
Uh, about six months ago, i started grinding my--.
For omtrent et halvt år siden begynte jeg å skjære.
We got on a plane a year ago to go to a wedding.
Vi fløy for et år siden for å være i et bryllup.

Resultater: 9886, Tid: 0.0275

S Synonymer for "ago"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer