ALLAH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Allah i Norsk bokmål

Resultater: 22797, Tid: 0.1123

Eksempler på bruk av Allah i en setning og oversettelsene deres

And allah is forgiving, merciful.
Og gud er tilgivende, nåderik.
This is an obligation from allah.
Dette er guds forskrift.
He is allah in the heavens and in the earth.
Han er gud i himlene og på jord.
Allah himself does not know that we are here.
Selv ikke allah vet at vi er her.
And allah is forgiving, merciful.
Og gud er tilgivende, nåderik.
These are the signs of allah that we recite for you in truth.
Dette er guds tegn, som vi meddeler deg ved sannheten.
This is an obligation from allah.
Dette er guds forskrift.
You will serve allah now, michael.
Du tjener allah nå, michael.
And( yet) they ascribe partners to allah!
Allikevel setter de guder ved hans side!
He is allah in the heavens and earth.
Han er gud i himlene og på jord.
Allah has created no disease without provide the remedy.".
Allah har skapt ingen sykdom uten gi middel.
And yet they have set up associates unto allah.
Allikevel setter de guder ved hans side.
Had allah willed, he could have sent down angels.
Om gud hadde villet, kunne han sendt ned engler.
These are the signs of allah that we recite for you in truth.
Dette er guds tegn, som vi meddeler deg ved sannheten.
Maybe allah ai not my god.
Kanskje allah ikke er guden min.
Yet they ascribe partners to allah.
Allikevel setter de guder ved hans side.
What aileth you that ye expect not in allah majesty!
Hva er det med dere, at dere ikke håper på guds langmodighet,!
He is allah in the heavens and in the earth.
Han er gud i himlene og på jord.
Had allah willed, he could have sent down angels.
Om gud hadde villet, kunne han sendt ned engler.
But allah says in the holy quran:.
Men allah sier i koranen:.
Yet they ascribe unto allah partners.
Allikevel setter de guder ved hans side.
Allah is pleased with them and they are pleased with him.
Guds velbehag er med dem, og de finner behag i ham.
And in the hereafter is severe punishment and forgiveness from allah and approval.
I det hinsidige finnes hard straff, og guds tilgivelse og velbehag.
Say: he, allah, is one.
Si:« han er gud, én.
But to allah they have attributed partners.
Allikevel setter de guder ved hans side.
I trust allah will protect me.
Jeg stoler på at allah vil beskytte meg.
All praises be allah, for his many blessings to us.
Lovet være allah, for hans mange gaver til oss.
What aileth you that ye expect not in allah majesty!
Hva er det med dere, at dere ikke håper på guds langmodighet,!
And yet they give associates to allah!
Allikevel setter de guder ved hans side!
Allah is forgiving and merciful.
Gud er tilgivende og nåderik.

Resultater: 22797, Tid: 0.1123

S Synonymer for "allah"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer