ALREADY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Already i Norsk bokmål

Resultater: 9281, Tid: 0.0359

Eksempler på bruk av Already i en setning og oversettelsene deres

They are already here, lizzy.
De er allerede her, lizzy.
But he 's already a vampire.
Men han er allerede en vampyr.
I already filed them down.
Jeg har filt dem ned.
I am already rich.
Jeg er allerede rik.
I already killed two people, lucia.
Jeg har drept to mennesker alt, lucia.
Yeah, i kind of already agreed to be in a group with... with.
Jeg hadde på en måte avtalt å være sammen med.
I already know he 's here.
Jeg vet allerede at han er her.
Yeah, i already tried susan.
Ja, jeg har prøvd susan.
I already met you!
Jeg hadde møtt deg alt!
The rest of you should already be married.
Dere andre burde ha vært gift nå.
Three beers already, katie.
Tre øl allerede, katie.
I thought you already did.
Jeg trodde du hadde gjort det.
Brandon, we already discussed this.
Brandon, dette har vi snakket om.
I guess they left already.
De må ha gått.
Amado must already know.
Amado må ha blitt informert.
But i thought the captain shot him down already.
Jeg trodde inspektøren hadde avvist den.
I already told my mom that we were on our way home.
Jeg har fortalt min mor at vi er på vei hjem.
We are already rich, zack.
Vi er allerede rike, zack.
I already told you all this.
Jeg har fortalt deg dette.
We already decided.
Vi hadde bestemt det.
Maybe you were already nervous.
Kanskje du allerede var nervøs.
Already? i was not expecting--.
Jeg hadde ikke ventet.
He has already killed freya.
Han har allerede drept freya.
You already killed sara.
Du har drept sara.
They already gave you the keys to the apartment, right?
De har gitt deg nøkkelen til leiligheten, ikke sant?
I have already killed you.
Jeg har allerede drept deg.
She already pepper-sprayed me once.
Hun hadde allerede peppersprayet meg.
You already won your oscar, dicaprio.
Du har vunnet din oscar, dicaprio.
I have already killed.
Jeg har allerede drept.
He already ditched it. why?
Den hadde han kvittet seg med?

Resultater: 9281, Tid: 0.0359

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer