AM GOING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Am going i Norsk bokmål

Resultater: 5502, Tid: 0.668

Eksempler på bruk av Am going i en setning og oversettelsene deres

I am going to soften them with cool water.
Jeg skal myk-gjøre dem med kaldt vann.
I am going to give you a task, Grunvald.
Jeg skal gi deg en oppgave, Grunvald.
Holmes, it 's half-past eleven now and I am going back right away to my hotel.
Jeg går herfra rett tilbake til hotellet.
I am going home, no more puzzles!
Jeg går hjem. Ingen flere gjetteleker!
I am going with you.
Jeg drar med deg.
I am going to kill you.
Jeg skal drepe deg.
I am going to kill you and avenge my master!
Jeg vil drepe deg for min herres ære!
I am going home to make a pretzel sandwich! See ya!
Jeg går hjem og lager meg et smørbrød!
And... I am going home now.
Og jeg drar hjem nå.
I am going to find you.
Jeg skal finne deg.
I am going on the Aurora.
Jeg skal på Aurora.
I am going after the other man.
Jeg går etter den andre mannen.
I am going with you and Ben.
Jeg blir med deg og Ben.
I am going to turn you into corporate master of the universe.
Jeg vil gjøre deg til virksomhetenes herre av universet.
But now, I say, I am going to Jerusalem, serving the saints.
Men nu drar jeg til Jerusalem i de helliges tjeneste.
I am going from fengselssiden.
Jeg går fra fengselssiden.
I am going, sir.
Jeg drar, sir.
What I am going to tell you is, of course, top secret.
Det jeg vil fortelle deg er selvsagt topphemmelig.
I am going to cut in here.
Jeg avbryte her.
I am going to Managua.
Jeg skal til Managua.
I am going with you.
Jeg blir med dere.
I am going home.
Jeg drar hjem.
You think i am going on This GSI-theater?
Tror du jeg går på dette GSI-teateret?
No, I am going to be a documentarist.
Jeg vil bli dokumentarfotograf.
I am going for a swim if anyone cares to join.
Jeg går og svømmer, hvis noen vil være med.
I am going with you, Alec.
Jeg blir med deg, Alec.
I am going to die.
Jeg skal dø.
I am going to ask you some really difficult and personal questions.
Jeg stille deg noen vanskelige og personlige spørsmål.
I am going to find Curtis!
Jeg finne Curtis!
I am going right under you, Celia.
Jeg kommer rett under deg, Celia.

Resultater: 5502, Tid: 0.668

Ord for ord oversettelse


am
- er skal heter har
going
- skal går drar kommer til å

"Am going" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer