Oversettelse av "am i" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 1700, Tid: 0.2112

er jeg skal jeg har jeg erjeg blir jeg kommer jeg jeg være ble jeg skulle jeg jeg var var jeg jeg bli

Eksempler på Am I i en setning

Am i not a soldier?
Er jeg ikke soldat?
What am i to do without you in our bed?
Hva skal jeg gjøre uten deg i senga?
Why am i a prisoner here?
Hvorfor er jeg en fange her?
What in my name am i supposed to do now? Huh?
Hva i mitt navn skal jeg liksom gjøre nå?
Why am i always in your fantasies?
Hvorfor er jeg alltid i fantasiene dine?
Am i right, Barney?
Har jeg rett, Barney?
Where the hell am i gonna find batteries?
Hvor fanken har jeg batterier?
What am i to say to Lena?
Hva skal jeg si til Lena?
Why am i still small, Toby?
Hvorfor er jeg fortsatt liten, Toby?
How far am i from the bookshelves?
Hvor langt erjeg fra bokhyllene?
Just out of curiosity, what number am i on your speed dial?
Av nysgjerrighet, hvilket nummer har jeg på hurtigtasten din?
Why am i in Anna's room?
Hvorfor erjeg på annas rom?
Am i to be bathed or drowned?
Skal jeg bades eller druknes?
So, am I?
Så, blir jeg?
Why am i Boris?
Hvorfor er jeg Boris?
Why am i Pluto?
Hvorfor er jeg Pluto?
What am i so scared of?
Hva erjeg redd for?
Tell me, am i right or are they right?
Si meg, har jeg rett, eller har de rett?
Jarvis, am i closing in?
Kommer jeg nærmere, Jarvis?
Am i driving you tomorrow too?
Skal jeg kjøre deg i morgen?
Why am i high on her cheap perfume?
Hvorfor blir jeg yr av parfymen hennes?
Am i going to hell?
Kommer jeg til helvete?
Why am i the cripple?
Hvorfor må jeg være lam?
Why am i not wearing shoes?
Hvorfor har jeg ikke sko på?
Where am i, mister?
Hvor erjeg, mister?
What am i then in your house?
Hva er jeg i ditt hus?
Where am i to get 50,000 from?
Hvor skal jeg få 50 000 fra?
Mama... am i ever going to be a boy again?
Mamma blir jeg noensinne gutt igjen?
Am i ever going to be able to understand what this is?
Kommer jeg noen gang til å forstå?
Why am i the one being sidelined?
Hvorfor blir jeg satt på sidelinjen?

Resultater: 1700, Tid: 0.2112

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Am i" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer