Oversettelse av "am not" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 21977, Tid: 0.1507

ikke er ikke skal ikke har ikke blir ikke går ikke ikke være var ikke ikke var ikke bli ble ikke hadde ikke

Eksempler på Am Not i en setning

I am not going to tell you about my first time, forget it.
Jeg forteller ikke om min første gang, glem det.
I am not telepathic, spencer.
Jeg er ikke telepatisk, spencer.
I am not gonna say a word.
Jeg skal ikke si et ord.
I am not getting in that thing with you.
Jeg skal ikke ut og kjøre med deg.
I am not having an affair with your husband.
Jeg har ikke en affære med mannen din.
I am not a soldier.
Jeg er ikke en soldat.
I am not living in the palace.
Jeg skal ikke bo på palasset.
I'm not even talking to you!
Jeg har ikke snakket til deg!
I am not nora durst.
Jeg er ikke nora durst.
No, i am not sending you any more money, Sylvia!
Nei, jeg sender deg ikke mer penger, sylvia.
I am not food.
Jeg er ikke mat.
I am not a bitchy person in general.
Jeg blir ikke ufordragelig i forhold til folk.
I am not going to have sex with her.
Jeg skal ikke ha sex med henne.
I am not getting a job.
Jeg skal ikke ha jobb.
I'm not responsible for your children.
Jeg har ikke ansvar for barna dine.
I am not on a non-plan plan.
Jeg har ikke en planløs-plan.
And i am not Throwin' away my shot.
Og jeg skal ikke gå glipp av min sjanse.
I am not killing your mother.
Jeg dreper ikke din mor.
I am not in danger, skyler.
Jeg er ikke i fare, skyler.
I'm not gettin' shot again for some cause i don't believe in,
Jeg blir ikke skutt igjen for noe jeg ikke tror på.
I'm not in the first grade.
Jeg går ikke i første.
I am not Throwin' away my shot.
Jeg skal ikke gå glipp av min sjanse.
I am not talking about russia.
Jeg snakker ikke om russland.
I'm not getting back in the vehicle.
Jeg går ikke tilbake til bilen.
And I'm not capable of being fooled, not even by a woman.
Jeg blir ikke lurt, til og med ikke av en kvinne.
I'm not in uniform.
Jeg har ikke uniform.
I am not charles vane.
Jeg er ikke charles vane.
I am not gonna go easy on her.
Jeg vil ikke være snill mot henne.
I am not gonna leave you here to die, agent wilson.
Jeg lar deg ikke dø her, agent wilson.
I'm not staying, rachel.
Jeg blir ikke her, rachel.

Resultater: 21977, Tid: 0.1507

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer