AND HE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "and he" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7462, Tid: 0.2384

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
og han så han men han den ham og ham og og ham

Eksempler på bruk av "And He" i en setning og oversettelsene deres

He killed her and he ate her.
Han drepte henne og han spiste henne.
I was yellowbeard and he was he was Redbeard!
Jeg var"Yellowbeard", og han var... han var"Redbeard".
The noise woke jacobi, and he had to shoot him on the stairs.
Lyden vekket jacobi, så han måtte skyte ham i trappa.
But yahweh hardened Pharaoh's heart, and he wouldn't let them go.
Men herren forherdet faraos hjerte, så han ikke vilde la dem fare.
I am his and he is mine.
Jeg er hans og han er min.
And he screws you.
Men han fikk problemer.
And he did it for you.
Men han gjorde det. for deg.
His ex-wife, tammy, came, and he got scared and ran away.
Hans ekskone kom, så han stakk av.
And he just took your car?
Og han bare tok bilen din?
And he who associates compeers with god has indeed wandered far astray.
Den som gir gud medguder, er sannelig langt på villstrå!
Steve shot richard and he didn't die.
Steve skjøt richard, og han døde ikke.
And he approveth not of infidelity in his bondmen.
Men han godtar ikke utakknemlighet hos sine tjenere.
And he became one of those who went astray,
Satan fulgte etter ham, og han kom på gale veier.
And he who fears shall remember,
Den som frykter, vil vise ettertanke,
And he talks and talks.
Så han snakker.
And he said, i beseech thee, shew me thy glory.
Men han sa: la mig da få se din herlighet!
You and he?
DU og ham?
Tell him where his kid is, and he can go find him.
Fortell ham hvor gutten hans er, så han kan finne ham.
I was following and he.
Jeg fulgte etter ham, og.
He wasn't dangerous and he was not threatening me.
Han var ikke farlig, og han truet meg ikke.
And he who strays in error does so to its detriment.
Den som går på vidvanke, gjør det til egen belastning.
Your uncle gets an injection and he dies, like a dog.
Da gir de onkelen din en sprøyte, så han dør som en bikkje.
And he whom allah does not guide to the right path has none to guide him.
Den gud lar seile sin egen sjø har ingen veileder.
He's my prince, and he's the one I'm gonna marry.
Og ham skal jeg gifte meg med.
He gave this woman a dignified end, and he kept her close to him.
Hun er spesiell for ham, og for oss.
I sent for him and he sends you?
Jeg sendte for ham og han sender deg?
And he died the next morning.
Men han døde neste morgen.
And he also told me this:.
Men han sa også dette:.
He wasn't big in america and he would come here.
Han var ikke stor i amerika, så han kom hit.
And he who turns on his heels will not harm allah a thing.
Den som snur tvert om, skader ikke gud det minste.

Resultater: 7462, Tid: 0.2384

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "and he"


this
only he
so he
but this guy
saw him
yet he
then he
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer