AND WE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av And We i Norsk bokmål

Resultater: 6939, Tid: 0.1594

And we
og vi (6589) så vi (74) men vi (20) og vi har (21) oss og (14) og oss (4)

Eksempler på bruk av And We i en setning og oversettelsene deres

Og vi

We help and we support them.
Vi hjelper og vi støtter dem.
Marvin, and we understand you.
Marvin, og vi forstår deg.
How about I go get the doctor and we can talk about this?
Jeg henter legen så vi kan snakke om det?
Come outside and we can talk.
Kom ut, så vi kan prate.

Men vi

And we are the criminals?
Men vi er kriminelle?
And we can make this happen.
Men vi kan gjøre dette.

Og vi har

One more job, and we are set for life.
En jobb til, og vi har nok til resten av livet.
I checked the stash, yo, and we way low.
Jeg sjekket beholdningen, og vi har altfor lite.
Andre setningseksempler
And we can not sell the shop!
Og vi kan ikke selge butikken!
Courtney, she is a woman, and we are a man.
Hun er en kvinne, og vi er en mann.
What if something happens and we get separated?
Hva om noe skjer, så vi kommer fra hverandre?
We have eliminated Eunice and we have eliminated, uh.
Vi har eliminert Eunice og vi har eliminert.
It 's hot, and we are sitting in the shade.
Det er varmt, så vi sitter i skyggen.
And we will all turn in for a good night 's sleep.
Så legger vi oss og får en god natts søvn.
You ate them all and we are lost.
Du åt dem og vi har gått oss vill.
And we are gonna end this marriage... and we are gonna sell this house.
Vi skal skille oss og selge huset.
And We set seals upon their hearts so they do not hear.
Men Vi forsegler deres hjerter så de intet oppfatter.
You let the show get cancelled, and we all died!
Du lot programmet legges ned og oss dø!
We have no victim, and we should not be investigating this case.
Vi har ikke noe offer, så vi burde ikke etterforske saken.
And we made our decision.
Og vi har tatt en avgjørelse.
And we get to be Sam and Dean.
Og vi får være Sam og Dean.
I love Trystane, I am going to marry him, and we are staying right here.
Vi skal gifte oss og bo her.
And we killed them, Mike!
Og vi drepte dem, Mike!
And We have put a seal upon their hearts, so that they hearken not.
Men Vi forsegler deres hjerter så de intet oppfatter.
We woke him up, and we are going to stop him.
Vi vekket ham opp, så vi må stoppe ham.
And we can not even afford pajamas.
Og vi har ikke råd til pysj engang.
And We made similar vessels for them to ride.
Og Vi har skapt noe lignende for dem nå, som de kan gå om bord i.
And we go out in the snow and we are.
Så vi gikk ut i snøen, og vi.
And We found not therein more than one house of the Muslims.
Men vi fant bare ett hus der med Gud hengivne.».
He was our partner... and we just let him die.
Han var partneren vår og vi lot ham dø.

Resultater: 6939, Tid: 0.1594

Se også


it and we can
det , og vi kan
you and we shall
dere , og vi vil deg og vi skal
hurt and we need
skadet , og vi trenger er skadet og vi
you and we could
deg , og vi kunne
was and we will
var , og vi skal var , og vi vil
will fight and we will
vil kjempe , og vi vil
we wait and see
vi venter og ser
we sat and talked
vi satt og snakket vi satt og pratet
we stay and fight
vi blir og sloss vi skal bli og slåss vi skal bli og kjempe vi blir og kjemper mot blir vi her og kjemper
we go and get
vi går og får vi gå ut og ta viog hente
who we are and what
hvem vi er og hva

Ord for ord oversettelse


and
- og men da and samt den
we
- vi det νi vår

"And we" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer