AND WE HAVE NO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "and we have no" i Norsk bokmål

Resultater: 13, Tid: 0.1051

og vi har ingen

Eksempler på And We Have No i en setning

And we have no DNA traces.
Og vi har ingen dna-spor.
And we have no secrets among family.
Og vi har ingen hemmeligheter i familien.
And we have no weapons or anything?
Og vi har ikke våpen eller noe?
And we have no need for mongrels and their radical ideas.
Og vi har ikke bruk for kjøtere og deres radikale ideer.
And we have no artillery in place, taking armor units over.
Og har vi ikke artilleri på plass, tar panserforbandene over.
All these people getting on and off and we have no idea what floor we're watching?
Alle som går inn og ut og vi har ingen anelse om i hvilken etasje?
Javier is dead, and we have no proof that eva orchestrated this.
Javier er død, og vi har ingen beviser på at hun gjorde det.
This place is waking up for the first time... and we have no idea what's out there, so stay together, all right?
Dette stedet våkner opp for første gang... og vi har ingen aning om hva som finnes der ute, så hold dere sammen, ok?
Well, we're cut off from the control room, and we have no weapons.
Vi er avskåret fra kontrollrommet, og vi har ingen våpen.
And we have no idea how many more bola kai are out there.
Og vi har ingen idé om hvor mange bola kaier som er der ute.
Coulson's in trouble, the place is crawling with armed hydra agents, and we have no weapons.
Coulson er ille ute, det kryr av hydra-agenter og vi har ingen våpen.
General urquhart, we have no more space and we have no more supplies.
General urquhart, vi har ikke mer plass, og vi har ikke mer forsyninger.
What they mean is if the elephants have a burial place... that's the elephants' business, and we have no right to butt in.
Det de mener er, at om elefantene vil ha en gravplass, så er det elefantenes sak, og vi har ingen rett til å blande oss i det.

Resultater: 13, Tid: 0.1051

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


and we have no
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer