AND YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av And You i Norsk bokmål

Resultater: 15033, Tid: 0.2367

And you
og du (12378) og dere (1153) og man (169) og de (135) så du (91) men du (36) mens du (32) og deg (249) deg og (80)

Eksempler på bruk av And You i en setning og oversettelsene deres

Og du

And you were not afraid?
Og du var ikke redd?
And you could have had Peter.
Og du kunne hatt Peter.

Og dere

And you owe me!
Og dere skylder meg!
I have got my life and you can not take it!
Jeg har livet mitt, og dere kan ikke ta det!

Og man

You know it 's a game, and you can play it two ways.
Jo, og man kan spille på to måter.
It 's better than morphine, and you do not need a prescription.
Bedre enn morfin, og man trenger ikke resept.

Og de

But he is Australian, and you are English, no?
Men han er australier, og De er engelsk. Ikke?
And you, Mrs. Lampert?
Og De, fru Lambert?

Så du

For your Lord will certainly give you, and you will be content!
Herren skal gi deg så du blir tilfreds!
Your Lord will give you, and you will be satisfied!
Herren skal gi deg så du blir tilfreds!
And you said no?
Men du sa nei?
And you could?
Men du kunne?
Andre setningseksempler
And you do not have herpes?
Og du har ikke herpes?
You have that, and you have a suspect.
Og dere har en mistenkt.
And you have.
Og du har.
This is my home and you can not frighten me.
Dette er mitt hjem, og du kan ikke skremme meg.
She has the ass, and you know she 's not getting any.
Hun har ræva, og man vet at hun ikke får noe.
You came to us rich and you came to us poor.
Dere kom til oss rike og dere kom til oss fattige.
And you can pay' em less.
Og man kan betale dem mindre.
I heard her on the telephone, and you know what happened.'.
Jeg hørte hva hun sa, og De vet hva som skjedde.
They are here right now and you do not even know who they are!
De er her nå, og dere vet ikke hvem de er!
And you, Anne?
Og du, Anne?
This is Harvard, where you do not plant stories and you do not sue people.
Her planter man ikke historier, og man saksøker ikke.
Our host saved us from the Red Waste and you want to steal from him?
Verten vår reddet oss, og dere vil stjele fra ham?
And you, Lucius?
Og du, Lucius?
And you went straight home?
Og De gikk rett hjem?
Speight found out and you killed him, too. What?
Speight fant det ut, så du drepte ham også?
How come Walker died and you came back alive?
Hvorfor døde Walker, mens du kom tilbake i live?
And you do not punch women.
Og man slår ikke kvinner.
He left you and the kid and you still love him.
Han forlot deg og barna, men du elsker ham fortsatt.

Resultater: 15033, Tid: 0.2367

Ord for ord oversettelse


and
- og men da and samt den mens til de i for om
you
- dere –Dere – Dere

"And you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer