ANYBODY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "anybody" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4322, Tid: 0.0776

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
noen alle hvem som helst er det noen

Eksempler på bruk av "Anybody" i en setning og oversettelsene deres

You don't know anybody, you're lonely.
Du kjenner ikke noen, du er ensom.
I was sadder than anybody when i lost it.
Jeg var tristest av alle da jeg mistet den.
Don't let anybody tell you who you are.
Ikke la noen fortelle deg hvem du er.
For anybody in the neighborhood.
For alle i nabolaget.
With the right makeup, anybody can look like a whore.
Med riktig sminke kan hvem som helst se ut som en hore.
I don't think anybody should follow tammy.
Jeg tror ikke noen bør følge etter tammy.
Every piece of anybody we found.
Hver bit av alle vi fant.
Anybody else string with Charlie?
Er det noen andre som holder med Charlie?
Batman could be anybody.
Batman kunne være hvem som helst.
I couldn't tell anybody roger had an affair with sylvia.
Jeg kunne ikke si til noen at roger hadde en affære med sylvia.
But not anybody can take care of that woman.
Men ikke alle kan ta vare på den kvinnen.
I never loved anybody before, but i love you, reggie.
Jeg har aldri elsket noen før, men jeg elsker deg, reggie.
Anybody in here?
Er det noen her?
I could have been anybody.
Jeg kan være hvem som helst.
If you tell anybody about this, i don't know.
Hvis du forteller noen om dette, jeg vet ikke.
I could be anybody.
Jeg kan være hvem som helst.
Anybody else want to go rolling down the ramp?
Er det noen andre, der vil ha en tur ned rampen?
But you know anybody in my situation would make promises like that.
Men du vet at alle i min situasjon ville love sånne ting.
If anybody could, it was my son.
Hvis noen kunne så var det sønnen min.
But we tolerate anybody.
Men vi tolererer hvem som helst.
Has anybody seen the other black shoe.
Er det noen som har sett den andre skoen?
You don't want anybody to know you were sleeping with him.
Du vil ikke at alle skal vite at du lå med ham.
It's because anybody can play it.
Det er fordi alle kan spille det.
Anybody here know him?
Er det noen her som kjenner ham?
Paris could be anybody.
Paris kan være hvem som helst.
I didn't know anybody could still be from new york.
Jeg visste ikke at noen fortsatt kunne komme fra new york.
Know anybody, who's tried to off themselves?
Er det noen som kjenner en som har prøvd?
Anybody who isn't mike, of course.
Alle som ikke er mike, selvfølgelig.
It's just cheaper and anybody can get in.
Det er bare billigere og hvem som helst kan komme inn.
No, if I'm killing anybody, I'm killing you.
Nei, hvis jeg dreper noen, dreper jeg deg.

Resultater: 4322, Tid: 0.0776

SYNONYMER

S Synonymer for "anybody"


every
somebody who
no one
i have someone
to any
is there anyone else
does anyone
have someone
just anyone
had somebody
there be any
there is one
anyone there
has any
ls anybody
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer