Oversettelse av "anybody" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3949, Tid: 0.1407

noen alle hvem som helst er det noen

Eksempler på Anybody i en setning

I don't see anybody, john.
Jeg ser ikke noen, john.
He's unusual. he can kill anybody... without regret.
Han dreper alle uten anger.
Just don't let anybody hear you say the word"Crocodile.".
Bare ikke la noen høre at du sier ordet"krokodille".
Can you hear anybody, Casey?
Kan du høre noen, Casey?
We don't just let anybody train with us.
Vi lar ikke hvem som helst trene sammen med oss.
And i despise anybody who's cynical about that.
Og jeg hater alle som er kyniske om det.
Al, anybody would be nervous.
Al, alle ville være nervøse.
Has anybody called marci back?
Har noen kalt marci tilbake?
Anybody, it's the first person that you see.
Hvem som helst. den første du ser.
Anybody else string with Charlie?
Er det noen andre som holder med Charlie?
Then it could be anybody.
Det kan være hvem som helst.
Tell anybody who asks he's staying at the ashford.
Si til alle som spør at han er på ashford.
Anybody in here?
Er det noen her?
I have never seen anybody killed before.
Jeg har aldri sett noen bli drept før.
Batman could be anybody.
Batman kunne være hvem som helst.
You gonna kill anybody who disagrees with you, Davina?
Dreper du alle som er uenige med deg, Davina?
Anybody else want to go rolling down the ramp?
Er det noen andre, der vil ha en tur ned rampen?
I haven't seen anybody who shouldn't be here.
Nei, jeg har ikke sett noen som ikke burde være her.
I have never killed anybody before.
Jeg har aldri drept noen før.
You don't want anybody to know you were sleeping with him.
Du vil ikke at alle skal vite at du lå med ham.
Paris could be anybody.
Paris kan være hvem som helst.
Anybody in there?
Er det noen der?
Has anybody seen the other black shoe.
Er det noen som har sett den andre skoen?
I can't kill anybody.
Jeg kan ikke drepe noen.
Uh, well, it wasn't anybody, it was mom.
Det var ikke hvem som helst, det var mamma.
I admire anybody that works with kids.
Jeg beundrer alle som jobber med barn.
Anybody who isn't mike, of course.
Alle som ikke er mike, selvfølgelig.
It could be anybody, anytime.
Det kan være hvem som helst, når som helst.
Anybody here know him?
Er det noen her som kjenner ham?
I am not just anybody.
Jeg er ikke bare noen.

Resultater: 3949, Tid: 0.1407

SYNONYMER

S Synonymer for "anybody"


to someone
no one
all of them
i have someone
if anyone
to somebody
is there any
there was someone
on any
have someone
is there anyone else
a few
someone who
to nobody
to anywhere
at all
got some
there is one
either
someone else
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer