ANYMORE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Anymore i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6308, Tid: 0.0847

Eksempler på bruk av Anymore i en setning og oversettelsene deres

( now , let , well )
And we are not married anymore, mrs.
Vi er ikke gift , fru kessler.
Metallo is not just flesh and blood anymore.
Metallo består ikke bare av kjøtt og blod .
I do not want to live anymore.
Jeg vil ikke ieve ienger.
You do not want to live anymore?
Vil du ikke ieve ienger?

Lenger

( anymore , any more , longer )
You are not a soldier anymore, you are an outlaw.
Du er ikke soldat lenger, du er fredløs.
This is not theory anymore, jason.
Dette er ikke en teori lenger, jason.

Mer

( more , anymore , else )
This house is not our home anymore.
Dette huset er ikke hjemmet vårt mer.
I can not do this anymore.
Jeg kan ikke gjøre dette mer.
Andre setningseksempler
Because you are not my enemy anymore, derek.
Fordi du ikke er fienden min lenger, derek.
Scott, you are not a catcher anymore.
Scott, du er ikke en catcher lenger.
It 's not el scorpion anymore.
Det er ikke el scorpion mer.
Burt, we do not even try anymore.
Burt, vi prøver ikke lenger engang.
I am not a baby anymore.".
Jeg er ikke en baby mer.".
Whatever things you have got, you do not need anymore.
Samme hva du har, trenger du det ikke .
He 's not spider-pig anymore, he 's harry plopper.
Han er ikke klatregris lengre han er harry plopper.
Things are not what they seem anymore.
Tingene er ikke som de ser ut ienger.
You are not in eastern europe anymore.
Du er ikke i øst-europa .
My son and i are not your problem anymore, or your excuse.
Min sønn og jeg er ikke problemet ditt lenger, eller unnskyldningen.
You know i do not do this anymore.
Du vet, at jeg ikke gjør slikt mere.
But we do not need the arrow anymore.
Men vi trenger ikke arrow lengre.
I will not call you bambi anymore.
Jeg skal ikke kalle deg bambi mer.
I am of no use anymore.
Jeg kan ikke brukes ienger.
This is not about you anymore.
Det handler ikke om deg .
This is not your brain anymore, mr.
Dette er ikke din hjerne lengre, mr.
I do not need your protection anymore.
Jeg trenger ikke din beskyttelse mer.
Not anymore.
Ikke mere.
I am not five years old anymore.
Jeg er ikke fem år gammel lenger.
You do not know who you are anymore, ray.
Du vet ikke hvem du er lenger, ray.
You can not work here anymore.
Du kan ikke jobbe her mer.
I don t remember anymore.
Jeg kan ikke huske mere.

Resultater: 6308, Tid: 0.0847

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer