ANYONE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av anyone i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8683, Tid: 0.0678

Eksempler på bruk av Anyone i en setning og oversettelsene deres

Christina! has anyone seen my little Christina?".
Christina!""Har noen sett min lille Christina?".
He says that anyone who wanted to sell at a profit was a reactionary.
Han sa at alle som vill selge for profitt, var reaksjonær.
I know this story better than anyone because i am robert scott carey.
Jeg kjenner historien bedre enn noen, fordi jeg er robert scott carey.
If anyone asks, say you're my mother.
Hvis noen spør, si at du er moren min.

He could have been anyone.
Han kunne vært hvem som helst.
Then anyone she trolled could have motive.
Da kan alle hun netthetset, ha et motiv.
They could be anyone.
De kan være hvem som helst.
You didn't lose anyone there, stanley.
Du mistet ikke noen der, stanley.
He's killing anyone named howie.
Han dreper alle som heter howie.
Anyone else think this is strange?
Er det noen andre som synes at dette er underlig?
It could be anyone.
Det kan være hvem som helst.
I have never raped anyone in my life.
Jeg aldri har voldtatt noen i mitt heile liv.
In zootopia, anyone can be anything.
I zootropolis kan alle være alt.
Would anyone like a ticket for the haydn concert?
Er det noen som vil ha en billett til Haydn?
It could be anyone from the orphanage.
Det kan være hvem som helst fra barnehjemmet.
Has anyone seen stiles or scott McCall?
Har noen sett stiles eller scott McCall?
Anyone have access to your home?
Er det noen som har nøkler til huset ditt?
I thought in zootopia, anyone could be anything.
Jeg trodde alle kunne være alt i zootropolis.
Anyone else feel like being honest?
Er det noen andre som føler for å være ærlige?
And don't tell anyone I'm here.
Og ikke fortell noen at jeg er her.
I don't know, anyone who wanted to come.
Jeg vet ikke, alle som ønsket å komme.
She could be anyone.
Hun kan være hvem som helst.
But not just anyone can drive the car.
Men det er ikke alle som kan kjøre bilen.
I didn't know anyone was here.
Jeg visste ikke at det var noen her.
It could be anyone in the department.
Det kan være hvem som helst i avdelingen.
Anyone want to go outside?
Er det noen som vil gå ut?
We didn't know anyone was here.
Vi visste ikke at det noen var her.
Anyone who wishes to leave may go now, with my blessing.
Alle som ønsker å forlate klosteret, kan gå nå med min velsignelse.
In theory, it could retrieve anyone from anywhere.
I teorien kan det hente hvem som helst fra når som helst.
Anyone else got shit to say about my daddy?
Er det noen andre som har noe dritt å si om faren min?

Resultater: 8683, Tid: 0.0678

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer