Oversettelse av "anyone" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 7755, Tid: 0.1234

noen alle hvem som helst er det noen

Eksempler på Anyone i en setning

Christina! has anyone seen my little Christina?".
Christina!""Har noen sett min lille Christina?".
He will kill anyone he thinks is threatening him.
Han dreper alle han tror truer ham.
Not you, not anyone, but especially not you.
Ikke du, ikke noen, men særlig ikke du.
It could be anyone from the orphanage.
Det kan være hvem som helst fra barnehjemmet.
They will kill anyone who knows too much about who i am.
De dreper alle som vet for mye om hvem jeg er.
I didn't send anyone, wendy.
Jeg sendte ikke noen, wendy.
Joe could be anyone.
Joe kunne vært hvem som helst.
Would anyone like a ticket for the haydn concert?
Er det noen som vil ha en billett til Haydn?
Anyone at that party could have seen you.
Alle på festen kunne ha sett deg.
I have never met anyone, men or Women;
Jeg har aldri møtt noen, menn eller kvinner;
If anyone can help michael and lincoln, it's him.
Hvis noen kan hjelpe michael og lincoln, er det han.
They can become anyone.
De kan bli hvem som helst.
Has anyone seen the people i have described?
Er det noen som har sett de personene jeg nettopp har beskrevet?
The volturi will kill anyone who knows about us.
Volturi dreper alle som vet om oss.
It could have been anyone, but it had to be him.
Det kunne ha vært hvem som helst, men det måtte være ham.
Ask anyone from woodbury.
Spør noen fra woodbury.
Anyone have access to your home?
Er det noen som har nøkler til huset ditt?
For anyone other than you.
For alle andre enn deg.
Just about everything and anyone i love is in that city.
Omtrent alt og alle jeg elsker er i byen.
Listen, we can't just put anyone on shaw.
Vi kan ikke la hvem som helst overvåke shaw.
Anyone else remember one of Leif's jokes?
Er det noen som husker noen andre av leifs vitser?
Has anyone seen stiles or scott McCall?
Har noen sett stiles eller scott McCall?
It can happen to anyone.
Det kan skje hvem som helst.
Has anyone been in contact with moa Olsson's mom?
Er det noen som har vært i kontakt med moa olssons mor?
People who wanted to kill anyone who was different.
Folk som ville drepe alle som var annerledes.
I have never killed anyone before.
Jeg har aldri drept noen før.
You can't tell anyone.
Du kan ikke fortelle noen.
Anyone in here?
Er det noen her?
I thought in zootopia, anyone could be anything.
Jeg trodde alle kunne være alt i zootropolis.
Well, it wasn't anyone. it was me.
Det var ikke hvem som helst, det var meg.

Resultater: 7755, Tid: 0.1234

SYNONYMER

S Synonymer for "anyone"


quite
to someone
no one
all of them
certain
shall
if anyone
to somebody
is there any
anybody who
full
on any
someone who
a few
we are all
to anywhere
at all
to nobody
either
someone else
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer