ARE EASY PREY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av are easy prey i Norsk bokmål

Resultater: 565253, Tid: 0.1855

Engelsk-norsk ordbok
are easy
er enkle er lette å er lett

bytte rov byttet utnytter røver

Eksempler på bruk av Are Easy Prey i en setning og oversettelsene deres

Lions in africa are easy prey for the most part, especially if they have fed.
Løver i afrika er enkle byttedyr, særlig hvis de har spist.

Oh, we're easy prey, my friend.
Vi er lette bytter.
We weaken theirs, and they're easy prey.
Da blir de et lett bytte.
A man alone is easy prey.
Alene er man et lett bytte.
She thought i was easy prey.
Trodde jeg var et lett bytte.
You think that because i was the king's mistress that I'm easy prey? i don't want you to be revenge.
Tror du at jeg er et lett bytte fordi jeg var kongens elskerinne?
Maybe that is why we are such easy prey.
Kanskje det er derfor vi erlett bytte.
You stray too far from the pack, you're, you know, you're easy prey.
Går du for langt fra flokken, så er du et lett bytte.
You're easy, liebling, very easy.
Du er enkel, liebling, veldig enkel.
You are easy, liebling... very easy.
Du er enkel, liebling... veldig enkel.
Here migrants become easy prey.
Her er innvandrerne et lett bytte.
Out here, a one-armed man looks like easy prey.
Her ute er en enarmet mann et enkelt bytte.
Trust me, kripke will fall easy prey to my psychological warfare.
Kripke blir et lett bytte mot min psykologiske krigføring.
Hood becomes an easy prey, like herrings in a barrel.
Hood blir et lett bytte, som sild i tønne.
They mark all those who are prey.
Den markerer de som er bytte.
Songs are easy.
Sanger er lette.
Guns are easy.
Våpen er lett å finne.
They're easy.
De er lette.
Screenplays are easy.
Manus er lette.
Criminals are easy.
Forbryterne er enkle.
Phone numbers are easy.
Telefonnummer er lett.
These are easy questions.
Dette er enkle spørsmål.
Some choices are easy;
Noen valg er enkle.
Things are easy down there.
Det er så avslappende der.
Snowbirds are easy targets.
Gamle er lette mål.
Those things are easy.
De tingene er enkle.
We're easy targets.
Vi er enkle mål.
And you are very slippery prey.
Og du er et meget sleipt bytte.
Now we are the prey.
er vi byttet.
For prey, the stakes are higher.
For byttedyret er innsatsen høyere.

Resultater: 565253, Tid: 0.1855

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer