ARE GONNA PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Are Gonna i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8572, Tid: 0.2266

skal (4412) vil (1500) kommer til å (756) (247) kommer til (215) får (127) blir (85) er skal (48) tar (35) skal få (44) er gonna (38) skal ta (30) går (19) vil få (19)

Eksempler på bruk av Are Gonna i en setning og oversettelsene deres

Skal

( will , shall , should )
You are gonna go and have sex with aaron.
Du skal gå og ha sex med aaron.
Jordy and juana are gonna move into vientecito.
Jordy og juana skal flytte til vientecito.

Vil

( want , will , would )
Yeah, but other scientists are gonna evaluate my results, right? not me?
Ja, men andre vitenskapsfolk vil evaluere resultatene, ikke sant?
You know those things are gonna eat your brains someday, right?
Du vet at de tingene vil spise hjernen din en dag, ikke sant?

Kommer til å

They are gonna love you.
De kommer til å elske deg.
The police are gonna ask you a lot of questions about my husband.
Politiet kommer til å stille masse spørsmål om mannen min.

( must , have , need )
You guys are gonna use the service door entrance by the dumpster.
Dere bruke bakdøra ved containeren.
You are gonna think i am crazy, but, uh.
Dere tro at jeg er tullete, men.
They are gonna die up there, and we are alone.
De kommer til å dø der oppe og vi er alene.
We are gonna blow up the internet, right?
Vi kommer til å sprenge internett?

Får

( get , can , will )
And they are gonna see who their son really is.
Og de får se hvem sønnen deres virkelig er.
The shit is strong, we are gonna sell it.
Er det sterkt, får vi solgt det.
Andre setningseksempler
These men are gonna take you to a hospital.
Disse mennene skal ta deg med til et sykehus.
We are gonna get a lot of use out of you.
Vi vil få mye bruk ut av deg.
Me and johnse are gonna have a talk.
Jeg og johnse skal ha oss en prat.
And you are gonna help me find it.
Og du skal hjelpe meg med å finne den.
Steve wilde, you are gonna wear me out.( CHUCKLING).
Steve wilde, du kommer til å slite meg ut.
Tell me these books are gonna explain what happened to lois.
Fortell meg at disse bøkene vil forklare hva som skjedde med lois.
Well, we are gonna figure that out.
Det vi finne ut av.
And brandon and i are gonna have a party tonight.
Og brandon og jeg skal ha fest i kveld.
Huh?! innocent people are gonna die, ben.
Uskyldige mennesker kommer til å dø, ben.
Are gonna get that crown back and save you from neptune 's wrath.
Vil få krona tilbake og redde deg fra neptuns vrede.
The kids are gonna hate them.- but... maybe.
Ungene kommer til å hate dem.
And now your overpriced paperweights are gonna look like a backdrop to my demonstration.
Dine rådyre brevvekter blir bakteppet for min demonstrasjon.
You are gonna love it.
Du vil elske det.
Diana and i are gonna get married.
Diana og jeg skal gifte oss.
You two are gonna spoil everything.
Dere to kommer til å ødelegge alt.
How many more people are gonna die over this?
Hvor mange flere dø over dette?
What do you think the neighbors are gonna say, walt?
Hva tror du naboene vil si, walt?
Not at all, but you are gonna pay for it- and with interest.
Slett ikke, men du betale- med renter.

Resultater: 8572, Tid: 0.2266

Ord for ord oversettelse


are
- er har skal blir det
gonna
- skal vil til å kommer til å tenkt å
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer