ARE GONNA STAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av are gonna stay i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 54, Tid: 0.1585

Eksempler på bruk av Are Gonna Stay i en setning og oversettelsene deres

So you're gonna stay here until this is over.
Så du blir her til dette er over.
You're gonna stay here, and that's an order.
Du blir her, det er en ordre.
If you're gonna stay here, i will get you a blanket.
Om du skal bli her, skal jeg skaffe deg et teppe.
Yes, sir, we're gonna stay here.
Ja. vi skal bli her.

You're gonna stay here and do your job.
Du blir her og gjør jobben din.
You're gonna stay here now.
Du skal bo her nå.
We're gonna stay here until we find her.
Vi skal bli her helt til vi finner henne.
Aw, you're gonna stay with aunt abby.
Du skal bo med tante abby.
I think you're gonna stay here for a while.
Jeg tror du blir her en stund.

We're gonna stay here on the farm and practice.
Vi blir her på gården og øver.
Same thing. We're gonna stay together.
Vi skal bli sammen.
If you're gonna stay here, you have to contribute.
Om du skal bo her, så må du bidra.
But you're gonna stay home.
Men du blir hjemme.
You, you're gonna stay here.
Du skal bli her.
Have you figured out where your kids are gonna stay?
Har du funnet ut hvor barna dine skal bo når dere mister huset?
Me and TR are gonna stay with you all and the herd.
Jeg og TR blir med dere og flokken.
We're gonna stay here and we're gonna.
Vi skal bli her, og vi skal.
And you, sir, are gonna stay here and you're gonna fight this thing.
Og du skal bli her og kjempe videre.
We're gonna stay in this"termite-infested turkey" for another ten years!
Vi blir i denne"termittbefengte rønna" i ti år til!
I'm really glad you're gonna stay.
Jeg er veldig glad for at du skal bli.
Fine, if you're gonna stay home, clean up the bathroom.
Greit, hvis du blir hjemme, vask badet.
You are gonna stay here with the other chicken.
Nei, du blir her sammen med den andre kyllingen.
No. no. carl, you're gonna stay.
Nei, carl, du skal bli.
You're gonna stay here and shut up!
Du blir her og holder kjeft.
You're going away, and you're gonna stay away.
Du skal bort, og du skal bli borte.
We're gonna stay here and wait for sid.
Vi blir her og venter på sid.
We're gonna stay a while.
Slå den av, vi skal bli en stund.
You're gonna stay here.
Du blir her.
You're gonna stay here and make sure no one steals my boat.
Du blir her og sørger for at ingen stjeler båten min.
Only two kinds of people are gonna stay on this beach:.
Bare to slags folk blir på stranda:.

Resultater: 54, Tid: 0.1585

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer