ARE REQUIRED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av are required i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 62, Tid: 0.1509

Eksempler på bruk av Are Required i en setning og oversettelsene deres

Your doctor will decide how many treatment cycles are required.
Legen din vil bestemme hvor mange behandlingssykluser som er nødvendig.
But you're required to be there.
Men du stille opp.
Your doctor will decide how many treatment cycles are required.
Legen din vil bestemme hvor mange behandlingssykluser som er nødvendig.
No special precautions or dose adjustments are required in patients with renal impairment.
Ingen spesielle forholdsregler eller dosejusteringer kreves hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

All ticketed passengers are required to have valid identification at all times.
Alle passasjerer med billetter ha gyldig legitimasjon til enhver tid.
All programs are required to present identity disks at city checkpoints.
Alle programmer er påkrevet å presentere identitetsdisker ved bysjekkpunktene.
You're required to tell him.
Du fortelle ham det.
All of the kids are required to take them.
Alle elevene ta dem.
All evacuees are required to stay.
Alle evakuerte holde seg.

Did lieutenant reece tell you how many sessions are required, dr. Farber?
Fortalte reece deg hvor mange møter som var nødvendig, dr Farber?
FOUR capsules are required for ONE complete dose.
FIRE kapsler trengs for ÉN komplett dose.
No dose adjustments are required when co-administered with lojuxta.
Ingen dosejustering er nødvendig ved samtidig administrering med lojuxta.
FOUR capsules are required for ONE complete dose.
FIRE kapsler trengs for ÉN komplett dose.
No dose adjustments are required when co-administered with lojuxta.
Ingen dosejustering er nødvendig ved samtidig administrering med lojuxta.
You are required.
All officers and personnel are required to attend.
Alle ansatte må være til stede.
How many people are required to sail the ship?
Hvor mange trengs for å seile den?
Calcium ions are required for both, the conversion of fibrinogen and the crosslinking of fibrin.
Kalsiumioner er nødvendig for begge, omdanningen av fibrinogen og kryssbindingen av fibrin.
International passengers are required to have a passport and an airline boarding pass to travel.
Internasjonale passasjerer ha både pass og et boardingpas for å reise.
If multiple injections are required, the injections should be administered at different sites on the body.
Dersom flere injeksjoner er nødvendig, bør disse settes på forskjellige steder på kroppen.
Additional monitoring of qtc, electrolytes and renal function are required especially in case of diarrhoea, increase in diarrhoea/dehydration, electrolyte imbalance and/or impaired renal function.
Ytterligere overvåking av qtc, elektrolytter og nyrefunksjon kreves spesielt ved tilfeller av diaré, forverret diaré/dehydrering, elektrolytt-forstyrrelse og/eller nedsatt nyrefunksjon.
All passengers are required to pick up their luggage in the baggage claim area of the international arrivals and safety.
Alle passasjerer hente deres bagasje i bagasjeutleveringsområdet i den internasjonale ankomst og sikkerhets.
Calcium ions are required for both, the conversion of fibrinogen and the crosslinking of fibrin.
Kalsiumioner er nødvendig for begge, omdanningen av fibrinogen og kryssbindingen av fibrin.
You're required to stay within a 10-mile radius and your phone stays here as evidence.
Du holde deg innenfor en radius på 15 km, og telefonen din blir her som bevis.
Additional monitoring of qtc, electrolytes and renal function are required especially in case of diarrhoea, increase in diarrhoea/dehydration, electrolyte imbalance and/or impaired renal function.
Ytterligere overvåking av qtc, elektrolytter og nyrefunksjon kreves spesielt ved tilfeller av diaré, forverret diaré/dehydrering, elektrolytt-forstyrrelse og/eller nedsatt nyrefunksjon.
No dosing adjustments are required for patients with mild, moderate, or severe hepatic impairment.
Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med mild, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon.
If this is not possible, close monitoring of toxicities are required and dose reductions of trabectedin should be considered.
Hvis dette ikke er mulig, toksisitet overvåkes nøye, og det vurderes å redusere dosen av trabektedin.
No special precautions or dose adjustments for darunavir/ritonavir are required in patients with renal impairment.
Ingen spesielle forholdsregler eller dosejusteringer kreves for darunavir/ritonavir hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
If multiple injections are required, the injections should be administered at different sites on the body.
Dersom flere injeksjoner er nødvendig, bør disse settes på forskjellige steder på kroppen.

Resultater: 62, Tid: 0.1509

"Are required" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer