ARE TALKING ABOUT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av are talking about i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1465, Tid: 0.0821

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Are Talking About i en setning og oversettelsene deres

You are talking about my ear.
Du snakker om øret mitt.
You are talking about my father.
Du snakker om faren min.
We're talking about hospitals,- not nazis.
Vi prater om sykehus, ikke nazister.
If you're talking about the feathers i wasn't there.
Mener du fjærene? jeg var ikke der.
But we are talking about tens of thousands of american lives.
Men vi snakker om titusener av amerikanske liv.
People are talking about other setbacks.
Folk prater om andre tilbakeslag òg.
This is our baby we're talking about.
Det er ungen vår det er snakk om.
If you're talking about a wretch named gishiro tsukamoto, he's dead.
Hvis du mener den lømmelen gishiro tsukamoto, så er han død.
Rynn, we're talking about your father.
Vi prater om faren din, rynn.
We are talking about.
Vi snakker om...- branson.
We're talking about $32,000 a year tuition, room and board.
Vi snakker 32 OOO dollar i aret.
You are talking about here?
Mener du her?
You are talking about lethal temperatures.
Du snakker om dødelige temperaturer.
But we're talking about an objective doctoral thesis.
Men det er snakk om en objektiv doktoravhandling.
But we're talking about you.
Men vi prater om deg.
They are talking about san quentin.
De snakker om san quentin.
You think we're talking about the sword from the archangel?
Tror du det er snakk om erkeengelens sverd?
We're talking about the future.
Vi snakker fremtid.
I don't know what you're talking about.
Jeg vet ikke hva du babler om.
What, you're talking about this? This--.
Hva, mener du dette...?
We are talking about two completely different things.
Vi prater om to helt ulike ting.
And that bullshit you're talking about paid for all of it.
Pisspratet du snakket om, betalte for alt det.
You are talking about something from the time of the crusades.
Du mener noe fra korstogenes tid.
I don't know what it is that you're talking about.
Hva snakker du om?-Han er en 15 år gammel gutt.
I literally have no idea what you are talking about.
Jeg aner ikke hva du babler om.
Enough people are talking about us already.
Nok folk prater om oss alt.
People are talking about you.
Folk snakker om deg.
This is my life we're talking about.
Det er mitt liv det er snakk om her.
I never know what you're talking about.
Jeg vet aldri hva du mener.
I don't know what you're talking about.
Jeg aner ikke hva du babler om.

Resultater: 1465, Tid: 0.0821

"Are talking about" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer