Oversettelse av "are you doing" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 4450, Tid: 0.1512

gjør du gjør dere driver du med er det du gjør driver du er du du gjøre gjor du har du det gjør de har du står det

Eksempler på Are You Doing i en setning

What are you doing with them?
Hva gjør du med dem?
Ethel, what are you doing in here?
Ethel, hva gjør du her?
What are you doing in my house?- Naomi!
Hva gjør dere i mitt hus?
I'm sorry, ben.- what are you doing to her?
Hva gjør dere med henne?
What are you doing, idiot?
Hva driver du med, idiot?
Winston. what are you doing in the water, dear?
Winston, hva gjør du i vannet?
What are you doing on my roof?
Hva gjør dere på mitt tak?
What are you doing, my child?
Hva driver du med, mitt barn?
What are you doing with my heroin?
Hva er det du gjør med mitt heroin?
What are you doing in my Kommando?
Hva gjør du i min kommando?
What are you doing on our station's turf, Burgundy?
Hva gjør dere på vår hjemmebane?
What are you doing here, rat-boy?
Hva gjør du her, rottegutt?
Keep moving. what are you doing up there?
Hva driver du med, leverer post?
What are you doing in there?
Hva er det du gjør her?
Oh, what are you doing, Tobes?
Hva driver du med, Tobes?
What are you doing now, stealing from a co-worker?
Hva driver du med nå? stjeler fra en kollega?
What are you doing in my closet?
Hva gjør dere i mitt skap?
Hey, bobbie, what are you doing here?
Bobbie, hva gjør du her?
What are you doing there, fella?
Hva driver du med?
What are you doing with the pudding?
Hva er det du gjør med puddingen?
What are you doing here, Madeline?
Hvorfor er du her, Madeline?
I said,"What are you doing, Coigne?".
Jeg sa:"Hva er det du gjør, Coigne?".
What are you doing with me?
Hva gjør du med meg?
What the hell are you doing out of jail?
Hvorfor er du ute av fengsel?
So, what are you doing today?
Hva skal du gjøre i dag?
What are you doing under a vending machine?
Hva driver du med?
What are you doing, Hans?
Hva driver du med, Hans?
What are you doing here in our country?
Hva gjør dere her i mitt land?
What are you doing creeping around a cowshed at 2:00 a.
Hva gjør dere her midt på natten?
What are you doing with those barrels?
Hva er det du gjør med de tønnene?

Resultater: 4450, Tid: 0.1512

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Are you doing" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer