ARE YOU DOING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av are you doing i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4749, Tid: 0.1187

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Are You Doing i en setning og oversettelsene deres

What are you doing with my son?
Hva gjør du med sønnen min?
What are you doing here, Chris?
Hva gjør du her, Chris?
What are you doing with my heroin?
Hva er det du gjør med mitt heroin?
What are you doing in my house?- Naomi!
Hva gjør dere i mitt hus?
I said,"What are you doing, Coigne?".
Jeg sa:"Hva er det du gjør, Coigne?".
What are you doing here, brenda,
Hva gjør du her, Brenda?
What are you doing, idiot?
Hva driver du med, idiot?
What are you doing with those barrels?
Hva er det du gjør med de tønnene?
Why are you doing this to me?
Hvorfor gjør dere dette?
What are you doing here, alex?
Hva gjør du her, Alex?
What are you doing with that on?
Hva er det du gjør med det på?
What are you doing here, Melanie?
Hva gjør du her, Melanie?
What are you doing, Nicklas?
Hva driver du på med?
What are you doing in my house?
Hva gjør dere i huset mitt?
What are you doing now?
Hva driver du med nå?
What are you doing now, Billy?
Hva driver du med nå?
What are you doing to me?
Hva er det du gjør med meg?
What are you doing with these Christ-killers?
Hva gjør du med disse jesusmorderne?
What are you doing now, stealing from a co-worker?
Hva driver du med nå? stjeler fra en kollega?
What are you doing with that gun?
Hva skal du med den pistolen?
What are you doing on my roof?
Hva gjør dere på mitt tak?
And what are you doing while...?
Hva driver du med da?
What are you doing here in the dark?
Hva skal du her i mørket?
What are you doing with my daughter?
Hva gjør du med min datter?
What are you doing around here?
Hva er det du gjør her?
So, what are you doing today?
Hva skal du gjøre i dag?
Hi. what are you doing here?
Hei, hva gjør dere her?
What are you doing to me out there?
Hva driver du med der ute?
What are you doing here, Jerry?
Hva driver du med, Jerry?
What are you doing with that bow and arrow?
Hva skal du med pil og bue?

Resultater: 4749, Tid: 0.1187

"Are you doing" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer