ARE YOU GOING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "are you going" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1491, Tid: 21.6915

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
du hen skai du du til skal du vil du skal dere drar du går du skal du gå vil dere kjører du er du på vei reiser du blir du drar dere kommer du har du tenkt skal de skal du reise du gjør

Eksempler på bruk av "Are You Going" i en setning og oversettelsene deres

Are you going to help me or not?
Skal du hjelpe meg eller ikke?
What are you going to do, shoot me if i don't operate?
Hva vil du gjøre?-Skyte meg om jeg ikke opererer?
What are you going to do with him?
Hva skal du gjøre med ham?
When are you going to kill her?
Når skal du drepe henne?
What are you going to do with him?
Hva skal dere gjøre med ham?
What are you going to do with this information?
Hva vil du gjøre med informasjonen?
Where are you going with these supplies?
Hvor drar du med disse forsyningene?
Are you going or not?
Skal du eller ikke?
What are you going to do with me?
Hva skal dere gjøre med meg?
What are you going to say?
Hva vil du si?
What are you going to do with me, eh?
Hva skal dere gjøre med meg, hva?
Oh, hey uh, when are you going to conference?
Når drar du på konferansen?- mandag.
Slow... why are you going that fast?
Hvorfor går du så fort?
How are you going to shoot me if you don't have bullets?
Hvordan skal du skyte meg hvis du ikke har kuler?
What are you going to do to him?
Hva vil du gjøre med han?
When are you going back to America?
Når drar du tilbake til Amerika?
What are you going to do with dead fish?
Hva skal dere med den?
Well, what are you going to do about it?
Hva vil du gjøre med det?
Where are you going, john Henry?
Hvor skal du, john Henry?
I wasn't...- why are you going around with his sister?
Hvorfor går du rundt med søsteren hans?
Henry, where are you going?
Hvor skal du hen?
Where are you going, my love?
Hvor går du, kjæreste?
What, are you going?
Skal du gå?
Are you going right now?
Drar du akkurat nå?
Where are you going, Stanley?
Hvor skal du, Stanley?
Where are you going so early?
Hvor skal dere så tidlig?
How are you going to topple Laugesen?
Hvordan vil du velte Laugesen?
Whoa! where are you going?
Hvor skal du hen?
So, what are you going to wear to the man-whore Awards?
Hva skal du gå med på mannehoreprisen?
Sheriff, are you going after them?
Drar du ut etter dem, sheriff?

Resultater: 1491, Tid: 21.6915

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer