AS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av as i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 46319, Tid: 0.1628

Eksempler på bruk av As i en setning og oversettelsene deres

Julia roberts as you know, we are engaged.
Julia roberts som du vet, er vi forlovet.
I defended him as best i could.
Jeg forsvarte ham godt jeg kunne.
ADENURIC is available as a 120 mg tablet.
ADENURIC er tilgjengelig som en 120 mg tablett.
I am not as smart as you, felicity, or your father.
Jeg er ikke smart som deg, felicity, eller faren din.

I am not so sentimental as my mother.
Jeg er ikke like sentimental som min mor.
Lucas, as in george lucas.
Lucas, som i george lucas.
As you have avoided her?
Slik du har unngått henne?
Max, if something happens as nicholas is your son.
Hvis noe skulle skje er nicholas din sønn.
Cubicin given as 30 or 60-minute intravenous infusion.
Cubicin gitt som 30 eller 60-minutters intravenøs infusjon.
Beth has not lived as long as i have.
Beth har ikke levd like lenge som meg.
I am not as strong you, nan.
Jeg er ikke like sterk som deg!
Three of them as we speak.
Tre av dem mens vi snakker.
It 's as jeff said.
Det er slik som jeff sa.
She 's not as young as she thinks she is.
Hun er ikke ung som hun tror hun er.
Kaletra is also supplied as 100 mg/25 mg film-coated tablets.
Kaletra er også tilgengelig som 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter.
Please look after him as he finds his way in life.
Vær snill å se etter ham, mens han finner sin plass i livet.
And as i gaze out of my marriott hotel window,
Og når jeg ser ut av vinduet på marriott hotell,
Everything can not be as perfect as you said.
Alt kan ikke være perfekt som du sa.
As in kalaleu gilmore and the hong kong gilmore.
Som i kalaleu gilmore og hong kong gilmore.
Almost love you as much as my horse, maria!
Elsker deg nesten like mye som hesten min, maria!
I loved him as i had but he did not love me.
Jeg elsket ham slik jeg alltid hadde men han elsket ikke meg.
As you deserve.
Slik du fortjener.
So why should i trust you? as you have already betrayed me.
Hvorfor skal jeg stole på deg når du allerede har forrådt meg?
You are as paranoid as hardy.
Du er like paranoid som hardy.
Do not respond to this as i am in an unsecured location.
Ikke svar på dette, siden jeg er på et usikret sted.
You are not as strong as you might think.
Du er ikke sterk som du tror.
Addy, do as murphy says.
Addy, gjør som murphy sier.
What else have i dreamt of as i lay here in my cell?
Hva annet har jeg drømt om mens jeg lå her på cella?
I have not always been as humble as... i might have been.
Jeg har ikke alltid vært ydmyk som... jeg kunne ha vært.
They laughed as they ate me.
De lo mens de spiste meg.

Resultater: 46319, Tid: 0.1628

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer