AS LONG AS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "as long as" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2042, Tid: 18.7419

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
så lenge like lenge som så sant så ienge

Eksempler på bruk av "As Long As" i en setning og oversettelsene deres

As long as Kersey's breathing he's dangerous.
Så lenge kersey puster, er han farlig.
I want to live as long as anybody in this building tonight.
Jeg vil leve like lenge som alle andre her i dag.
As long as you're with me, you're safe.
Så lenge du er med meg, så er du trygg.
I mean, you have been watching brody as long as i have.
Du har overvåket brody like lenge som meg.
As long as i have a line of sight.
Så sant jeg kan se noe.
As long as stannis lives, the war is not over.
Så lenge stannis lever, er ikke krigen over.
As long as you don't put anything in your mouth.
Fint sted, så sant man ikke spiser noe.
I will wait as long as i dare.
Jeg venter så ienge jeg tør.
May his name last as long as our dynasty!
Må hans navn vare like lenge som vårt dynasti!
As long as it's not my brother.
Så lenge det ikke er broren min.
As long as doc here gives the okay, of course.
Så sant det er i orden for doc her, selvsagt.
Men don't live as long as women.
Menn lever ikke like lenge som kvinner.
Hold your breath as long as you can, all right?
Hoid pusten så ienge dere kan.
As long as i can remember i have been a gangster.
Så lenge jeg kan huske har jeg vært gangster.
You know the captain as long as i have.
Du har kjent kapteinen like lenge som det jeg har.
You can stay as long as you want.
Dere kan bii så ienge du vii.
But as long as you're moving forwards.
Så sant du går fremover.
As long as you have your child, you will be vulnerable.
Så lenge du har barnet ditt, er du sårbar.
As long as i have alcohol, you won't get rid of me.
Så ienge jeg har brennevin, biir dere ikke kvitt meg.
As long as you have lived.
Like lenge som du har vært til.".
As long as we were together, she could never be safe.
Så lenge vi var sammen, kunne hun aldri være trygg.
As long as we all agree, we can do what we want.
Så sant vi er enige, kan vi gjøre hva vi vil.
Do you think he will be as long as he usually is?
Spiller han like lenge som vanlig?
As long as i live, you shall never want a friend or a second.
Så ienge jeg iever, vii du aidri trenge en beskytter.
As long as drakan thinks dina and nico are dead-.
Så lenge drakan tror at dina og nico er døde, –.
As long as i wore it, nothing bad would happen.
Så sant jeg bruker det, er jeg trygg.
Just as long as we got an understanding.
Så sant vi har en forståelse.
As long as he is in power.
Like lenge som han har sittet ved makten.
As long as your expectations are low, maybe we should have sex.
Så lenge forventningene dine er lave, burde vi kanskje ha sex.
As long as you're all right.
Så ienge du har det bra.

Resultater: 2042, Tid: 18.7419

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER

S Synonymer for "as long as"


long
usual
ever
enough
forever
always
so true
concerning
whenever
this time
meanwhile
consistently
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer