AS YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av as you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3461, Tid: 0.1118

Eksempler på bruk av As You i en setning og oversettelsene deres

Julia roberts as you know, we are engaged.
Julia roberts som du vet, er vi forlovet.
Puller: as you were.
Som dere var.
Let me see you as you really are.
La meg se deg som du virkelig er.
But as you know, we have a strict rule here:.
Men som dere vet har vi en streng regel.

As you have avoided her?
Slik du har unngått henne?
Well, as you know, i am here every day.
Som du vet, er jeg her hver dag.
No, not as you would think of it.
Nei, ikke slik du mener.
A sign? yes, just as you described in one of your books.
Ja, som de beskrev det i en av bøkene deres.
And as you protect me.
Og som du beskytter meg.
You know, we are not as dumb as you people think we are.
Vi er ikke så dumme som dere tror vi er.
Soon as you get back, call my mother.
Ring min mor når du kommer tilbake.
Excellent, as you know.
Utmerket, som de vet.
I am in the same boat as you.
Jeg er i samme båt som dere.
Well, as you know, my father was not your biggest fan.
Faren min var som du vet ikke din største beundrer.
As you deserve.
Slik du fortjener.
And look out onto the entire park as you slip it into me.
Og sett ut over hele parken mens du kjørte den inn i meg.
As you have always been.
Som du alltid har vært.
I have, as you say, seen it before.
Jeg har, som de sier, sett den før.
As you know, our young sons have become great successes...... intheverysamefieldasus.
Som dere vet har våre sønner hatt stor suksess innen vår bransje.
But first... i shall chay-ara as you have known her.
Skal jeg kjenne chay-ara slik du har kjent henne.
Switch off as you go.
Slokk når du går.
As you probably know, my previous attorney died unexpectedly.
Som dere vet, så døde min forrige advokat uventet.
As you can see, i am busy.
Som du kan se, er jeg opptatt.
I cleaned up the house as you told me to.
Jeg vasket huset slik du ba meg om.
Update me as you know more.
Oppdater meg når du får vite mer.
They want you on camera as you send the tweet.
De vil filme mens du sender tweeten.
You are as wise as you are fair.
De er like klok som de er vakker.
As you entered the lobby, there was an inscription:.
Det var en inskripsjon da du kom inn i lobbyen.
As you said, we were very close.
Som de sa, jeg stod han ganske nær.
I wanted to be as important to him as you were.
Jeg ville være like viktig for ham som dere var.

Resultater: 3461, Tid: 0.1118

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"As you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer