ASK YOUR DOCTOR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av ask your doctor i Norsk bokmål

Resultater: 278, Tid: 0.048

Engelsk-norsk ordbok
rådfør deg med lege spør legen din spørre legen be legen din spør legen spør lege rådfør deg med legen din rådfør deg med legen spørre lege spør din lege

Eksempler på bruk av Ask Your Doctor i en setning og oversettelsene deres

Ask your doctor or pharmacist for advice before this medicine is used.
Rådfør deg med lege eller apotek før dette legemidlet brukes.
Ask your doctor or pharmacist for advice before lucentis treatment.
Rådfør deg med lege eller apotek før behandling med lucentis.

Ask your doctor if you are uncertain.
Spør legen din hvis du er usikker.
Ask your doctor for more information.
Be legen din om mer informasjon.
Ask your doctor if you can breast-feed during or after treatment with YERVOY.
Spør legen din om du kan amme under eller etter behandling med YERVOY.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Ask your doctor or pharmacist for advice before this medicine is used.
Rådfør deg med lege eller apotek før dette legemidlet brukes.
If you think you may be allergic, ask your doctor for advice.
Dersom du tror du kan være allergisk, rådfør deg med legen din.
Ask your doctor or nurse to give you information about these other medicines.
Spør legen din eller sykepleier om informasjon om disse andre legemidlene.
If you think you may be allergic, ask your doctor for advice.
Be legen din om råd hvis du tror du kan være allergisk.
Ask your doctor, pharmacist or nurse for advice before taking this medicine.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet.
Ask your doctor.
Bare spør legen.
Ask your doctor for more information.
Be legen din om mer informasjon.
If you think you may be allergic, ask your doctor for advice.
Dersom du tror du kan være allergisk, rådfør deg med legen din.
Ask your doctor whether you can drive if:.
Spør legen din om du kan kjøre dersom:.
If you think you may be allergic, ask your doctor for advice.
Be legen din om råd hvis du tror du kan være allergisk.
Ask your doctor if you can breast-feed during or after treatment with YERVOY.
Spør legen din om du kan amme under eller etter behandling med YERVOY.
For further details please refer to the instruction manual of the nebuliser device or ask your doctor.
For ytterligere detaljer, se bruksanvisningen for nebulisatoren eller spør legen.
If there's anything you're not sure about, ask your doctor or pharmacist.
Hvis du er usikker på noe, spør lege eller apotek.
Ask your doctor or nurse to give you information about these other medicines.
Spør legen din eller sykepleier om informasjon om disse andre legemidlene.
Ask your doctor for advice about driving or using machines.
Rådfør deg med legen om å kjøre bil eller bruke maskiner.
If there's anything you're not sure about, ask your doctor or pharmacist.
Hvis du er usikker på noe, spør lege eller apotek.
If you are not certain, ask your doctor or pharmacist.
Hvis du ikke er sikker, spør legen eller på apoteket.
Ask your doctor whether you can drive if:.
Spør legen din om du kan kjøre dersom:.
Ask your doctor for advice before breastfeeding your baby.
Rådfør deg med legen før du ammer barnet ditt.
If you are not certain, ask your doctor or pharmacist.
Hvis du er usikker, spør legen eller på apoteket.
For further details please refer to the instruction manual of the nebuliser device or ask your doctor.
For ytterligere detaljer, se bruksanvisningen for nebulisatoren eller spør legen.
Ask your doctor if it's right for you.
Spør legen din om det er det rette for deg.
Ask your doctor for advice before starting eylea treatment.
Rådfør deg med legen før du starter behandling med eylea.
Ask your doctor for advice about driving or using machines.
Rådfør deg med legen om å kjøre bil eller bruke maskiner.

Resultater: 278, Tid: 0.048

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Ask your doctor" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer