AT LEAST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "at least" i Norsk bokmål

Resultater: 3281, Tid: 1.9877

minst iallfall i hvert fall i alle fall ihvertfall i hvertfall minimum lallfall iallefall i allefall

Eksempler på At Least i en setning

Children weighing at least 14 kg and less than 20 kg.
Barn som veier minst 14 kg og mindre enn 20 kg.
I'm at least five years older than you.
Jeg er minst fem år eldre enn deg.
At least we're not too far from land.
Vi er iallfall ikke langt fra land.
At least it will encourage the fairy to contact him again.
Så vil i hvert fall tannfeen kontakte ham igjen.
If possible, pradaxa should be stopped at least 24 hours before an operation.
Hvis mulig, bør pradaxa stoppes minst 24 timer før en operasjon.
At least, rebecca is here now.
Rebecca er iallfall her nå.
Here at least we will die in peace.
Her vil vi i alle fall dø i fred.
The capsule should be taken at least 30 minutes before a meal.
Kapselen bør tas minst 30 minutter før et måltid.
At least not in nantucket.
Iallfall ikke i nantucket.
At least i had your mother, for however brief a time.
Jeg hadde i hvert fall moren din, endog kort.
At least tell me why you took him.
Fortell meg ihvertfall hvorfor du tok ham.
At least she doesn't smell of fried food, like you do.
Hun lukter i alle fall ikke fritert mat som du.
Well, at least you haven't forgotten that.
Det har du i hvert fall ikke glemt.
At least he talks to me.
Han snakker iallfall til meg.
The first dose of grastofil should be administered at least 24 hours after cytotoxic chemotherapy.
Første grastofil dose skal administreres minst 24 timer etter cytotoksisk kjemoterapi.
We can at least talk together.
Vi kan iallfall snakke sammen.
And if we weren't... at least we would have been somewhere.
Hvis ikke... har vi i hvert fall opplevd noe.
Well... at least you can talk to her.
Vel... du kan ihvertfall snakke med henne.
At least that's what i have heard.
Det er i hvertfall det jeg har hørt.
I hadn't seen Rachel's family for at least 30 years.
Jeg hadde ikke sett rachels familie på minst 30 år.
At least it's quiet.
Det er i alle fall stille.".
Well, at least it's not cross-cut.
Det er i alle fall ikke dobbeltkuttet.
The infusion will take at least 15 minutes.
Infusjonen tar minimum 15 minutter.
At least that's what my roommate said must have happened.
Det var iallfall det romkameraten min sa må ha skjedd.
She's worth at least, two.
Hun er verdt minst to.
I wasn't looting, at least not more than we needed.
Jeg stjal ikke, i hvert fall ikke mer enn vi trengte.
Well, at least we know where they're taking the cadets.
Nå vet vi ihvertfall hvor de sender kadettene.
I assure you... at least one of us has done this before.
Jeg lover at i hvertfall en av oss har gjort dette før.
It must be at least 20 years.
Det må være i hvert fall 20 år.
At least three hours.
Minimum tre timer.

Resultater: 3281, Tid: 1.9877

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"At least" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer