AT ROOM TEMPERATURE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av at room temperature i Norsk bokmål

Resultater: 252, Tid: 0.0825

Engelsk-norsk ordbok
ved romtemperatur romtemperert

Eksempler på bruk av At Room Temperature i en setning og oversettelsene deres

Discard unused product after 24 hours at room temperature.
Kast ubrukt produkt etter 24 timer ved romtemperatur.
It will be easier to mix the medicine if the pen is at room temperature.
Det vil være lettere å blande legemidlet hvis pennen er romtemperert.

Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 8 hours at room temperature.
Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 8 timer ved romtemperatur.
Must not be returned to refrigerator after storage at room temperature.
Må ikke settes tilbake i kjøleskap etter oppbevaring ved romtemperatur.
It will be easier to mix the medicine if the pen is at room temperature.
Det vil være lettere å blande legemidlet hvis pennen er romtemperert.
Discard unused product after 24 hours at room temperature.
Kast ubrukt produkt etter 24 timer ved romtemperatur.
Stability has been demonstrated for 21 days at room temperature in the cadd-micro pump.
Stabilitet er påvist i 21 dager ved romtemperatur i pumpen cadd-micro.
Store separately from the fibrinogen and thrombin, at room temperature.
Oppbevares separat fra fibrinogen og trombin, ved romtemperatur.
Must not be returned to refrigerator after storage at room temperature.
Må ikke settes tilbake i kjøleskap etter oppbevaring ved romtemperatur.
Stability has been demonstrated for 21 days at room temperature in the cadd-micro pump.
Stabilitet er påvist i 21 dager ved romtemperatur i pumpen cadd-micro.
Store separately from the fibrinogen and thrombin, at room temperature.
Oppbevares separat fra fibrinogen og trombin, ved romtemperatur.
After storage at room temperature, the product may not be returned to the refrigerator.
Etter oppbevaring i romtemperatur kan ikke preparatet settes tilbake i kjøleskapet.
After storage at room temperature, the product may not be returned to the refrigerator.
Etter oppbevaring i romtemperatur kan ikke preparatet settes tilbake i kjøleskapet.
Kepivance left at room temperature for more than 1 hour should be discarded.
Kepivance som har stått i romtemperatur i mer en 1 time må kastes.
Leave humira at room temperature for 15 to 30 minutes before injecting.
La humira ligge ved romtemperatur i 15 til 30 minutter før du setter injeksjonen.
The reconstituted solution may be stored at room temperature for up to 3 hours.
Den tilberedte oppløsningen kan oppbevares i romtemperatur i opp til 3 timer.
Kepivance left at room temperature for more than 1 hour should be discarded.
Kepivance som har stått i romtemperatur i mer en 1 time må kastes.
Leave humira at room temperature for 15 to 30 minutes before injecting.
La humira ligge ved romtemperatur i 15 til 30 minutter før du setter injeksjonen.
Let the pen warm up at room temperature for 30 to 40 minutes.
La pennen ligge i romtemperatur i 30 til 40 minutter.
Let the syringe warm up at room temperature for 30 to 40 minutes.
La sprøyten ligge i romtemperatur i 30 til 40 minutter.
The reconstituted solution may be stored at room temperature for up to 3 hours.
Den tilberedte oppløsningen kan oppbevares i romtemperatur i opp til 3 timer.
Let the pen warm up at room temperature for 30 to 40 minutes.
La pennen ligge i romtemperatur i 30 til 40 minutter.
Let the syringe warm up at room temperature for 30 to 40 minutes.
La sprøyten ligge i romtemperatur i 30 til 40 minutter.
After preparation, ELOCTA can be stored at room temperature for up to 6 hours before administration.
Etter klargjøring kan ELOCTA oppbevares ved romtemperatur i opptil 6 timer før administrasjon.
Any unused product stored at room temperature for more than 4 hours should be discarded.
Ikke anvendt legemiddel som er oppbevart ved romtemperatur i mer enn 4 timer, skal destrueres.
Be sure the solution is at room temperature(up to 25°C) at the time of injection.
Forsikre deg om at væsken er romtemperert(opptil 25°C) når den skal injiseres.
For storage at room temperature and storage conditions after reconstitution of the medicinal product, see section 6.
For oppbevaring ved romtemperatur og oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemidlet, se pkt.
Be sure the solution is at room temperature(up to 25°C) at the time of injection.
Forsikre deg om at væsken er romtemperert(opptil 25°C) når den skal injiseres.
After preparation, ELOCTA can be stored at room temperature for up to 6 hours before administration.
Etter klargjøring kan ELOCTA oppbevares ved romtemperatur i opptil 6 timer før administrasjon.
Pour the prescribed volume of water(at room temperature) into a glass or cup, up to a maximum of 50 ml.
Hell riktig mengde vann(romtemperert) i et glass eller en kopp, maksimalt 50 ml/ 1/2 dl.

Resultater: 252, Tid: 0.0825

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"At room temperature" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer